พบผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ 97

พบผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ 97 thaihealth


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย พบผู้สูงอายุฟันผุร้อยละ 97 หวั่นรากฟันผุ โรคเหงือกคุกคามเพิ่ม จนสูญเสียฟันหมดทั้งปาก แนะดูแลฟันอย่างถูกวิธีทั้งแปรงฟันและแปรงซอกฟัน และควรมีผู้ทำความสะอาดฟันสำหรับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ และเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประชาชนจึงควรตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ รวมถึงสุขภาพช่องปากและฟัน จากการสำรวจสุขภาพช่องปากของประเทศไทยครั้งที่ 7 ปี 2555 พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปแปรงฟันโดยใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนเพียงร้อยละ 66 พบผู้สูงอายุทมีฟันผุร้อยละ 97 และมีฟันผุที่รากฟันถึงร้อยละ 17 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มวัยอื่น ๆ ครึ่งหนึ่งมีสภาวะเหงือกอักเสบ และมีโรคปริทันต์ที่ต้องการการรักษาเฉพาะทางถึงร้อยละ 32 จากการศึกษายังพบว่าผู้ป่วยโรคปริทันต์รุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจถึง 2 เท่า และเชื้อโรคในช่องปากสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อ เช่น ลิ้นหัวใจอักเสบ เป็นต้น ผู้สูงอายุจึงต้องการการดูแลอนามัยช่องปากอย่างเหมาะสม เพื่อคงสภาพเหงือกและฟันที่ดีไว้ เพื่อใช้บดเคี้ยวอาหารให้นานที่สุด


ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมอนามัยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี 2548 เช่น โครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้สูงอายุได้รับฟันเทียมพระราชทานไปแล้วกว่า 390,000คน และล่าสุดได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ 9 มหาวิทยาลัย ในการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอีก 2,200 คน การจัดชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยสนับสนุนให้แกนนำชมรมผู้สูงอายุเป็นผู้นำในการดูแลอนามัยช่องปาก ซึ่งหลายชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3,560 ชมรม มีสมาชิกกว่า 700,000 คน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนหน่วยบริการระดับตำบลในการจัดบริการทันตกรรมป้องกันเพื่อป้องกันฟันผุ รากฟันผุ เหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์หรือรำมะนาด


ทางด้าน ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การแปรงฟันที่ถูกต้องควรเริ่มจากการเลือกแปรงสีฟันที่มีขนแปรงนุ่มพอประมาณ ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไป ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ ควรยึดหลักการแปรงฟันสูตร 222 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน แปรงให้ทั่ว ๆ ครบทุกซี่ ทุกด้านของฟัน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที และหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมงไม่ควรกินอะไร เพื่อให้ฟลูออไรด์ได้สัมผัสผิวฟันนานพอที่จะช่วยป้องกันฟันผุได้และอย่าลืมแปรงลิ้นด้วย สำหรับผู้สูงอายุและวัยทำงานพบว่าส่วนใหญ่มีการผุบริเวณซอกฟันและเป็นโรคปริทันต์หรือรำมะนาดได้ง่าย จึงต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันโดยใช้ไหมขัดฟันขัดทำความสะอาดซอกฟัน หรือใช้แปรงซอกฟันซึ่งมีรูปร่างคล้ายแปรงล้างขวดนมแต่ขนาดเล็กกว่ามาก ทำความสะอาดเหนือเหงือกที่มีช่องว่างจากเหงือกร่น ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ควรมีผู้ดูแล ทำความสะอาดช่องปากให้เป็นประจำ


"สำหรับผู้สูงอายุที่เหลือฟันแท้น้อยกว่า 20 ซี่ และใส่ฟันเทียมทดแทน ต้องถอดออกมาทำความสะอาดหลังอาหารทุกมื้อ ก่อนนอนให้ถอดออกแช่น้ำสะอาดทุกครั้ง และควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสภาพ ฟัน เหงือก รวมทั้งเนื้อเยื่อในช่องปากและซ่อมเสริมฟันเทียมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่หลวมหรือคม จนเหงือกและลิ้นเป็นแผล” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


 


 


ที่มา : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code