พบปะเพื่อนภาคี ผสานพลังยิ้ม

พบปะเพื่อนภาคี ผสานพลังยิ้ม thaihealth


สสย. ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาทบทวนบทเรียน "พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม


วันที่ 25 – 26 ก.พ. 58  ที่ ร.ร.บางกอกเซนเตอร์ ห้องอัญมณี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาทบทวนบทเรียนการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ "พบปะเพื่อนภาคี 3ดี 4ด้าน ผสานพลังยิ้ม


กิจกรรมในครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายในยุทธศาสตร์พื้นที่สุขภาวะ 3 ดีต้นแบบ เมืองสื่อสร้างสรรค์ และ พื้นที่นี้..ดีจัง รุ่น 1-2 รวมทั้งสิ้น 35 โครงการ จำนวน 150 คน เข้าร่วมทบทวนบทเรียน


อนึ่งการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะทบทวนสรุปบทเรียนเสริมพลังการทำงานเชิงแนวคิดและเชิงปฎิบัติการพื้นที่สร้างสรรค์ 3 ดีแล้ว ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพื้นที่สร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่ แต่ละโครงการ และระดมสมองร่วมกันกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์พื้นที่สุขภาวะร่วมกันต่อไป


 


 


ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.

Shares:
QR Code :
QR Code