“พนันบอล”ปัญหายอดฮิตสายด่วน

/data/content/24926/cms/e_aghjkpruvw34.jpg


          “กรมสุขภาพจิต”เผยพนันบอล ปัญหายอดฮิตสายด่วน เตือนคอพนัน เล่นมีแต่เสีย ขณะที่ผู้ที่มีปัญหาการพนันบอล จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย แนะสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงการติดพนันบอลของคนใกล้ชิด


          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า บรรยากาศช่วงบอลโลกจะมีผลเร้าใจให้มีการเล่นการพนัน โดยจากการสำรวจพฤติกรรมและผลกระทบจากการเล่นการพนันในประเทศไทยพบว่า กลุ่มนักศึกษานิยมเล่นพนันบอลผ่านเจ้ามือมากที่สุด รองลงมา คือ การเล่นกับเพื่อน และเล่นผ่านเว็บไซต์ โดยใช้สื่อออนไลน์ในการรับข้อมูลข่าวสารในการเล่นการพนันมากที่สุด


          ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติในการให้บริการปรึกษาสายด่วนเลิกพนัน 1323 ของกรมสุขภาพจิต ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม ปี 2557 พบว่า ร้อยละ 30 เป็นปัญหาการพนันบอล โดยเกือบร้อยละ 50 ของผู้รับบริการ ระบุว่า มีผลกระทบต่อครอบครัว รองลงมา คือปัญหาหนี้สิน และส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ


          ขณะที่ผู้ที่มีปัญหาการพนันบอล จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และฆ่าตัวตาย รวมถึงพบว่าการใช้สารเสพติดสูงกว่าคนทั่วไป 2-5 เท่า ทั้งนี้ จึงแนะนำให้สังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงการติดพนันบอลของคนใกล้ชิด อาทิ จะมีการเชียร์บอลทุกคู่ แม้ไม่รู้จัก สุขภาพแย่ อดนอน ฉุนเฉียวง่าย ไม่สนใจการเรียน/งาน และหมกมุ่นตลอดเวลา


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code