ฝึกเด็กเรียนรู้คุณธรรม ร่วมแก้ปัญหาสังคม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ฝึกเด็กเรียนรู้คุณธรรม ร่วมแก้ปัญหาสังคม thaihealth


ฝึกเด็กเรียนรู้ผู้นำคุณธรรม ร่วมแก้ปัญหาสังคมยุค 4.0


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนปิดเทอมสร้างสรรค์ ตอน : เปิดกล่องแห่งการเรียนรู้ ผู้นำคุณธรรม 4.0" เพื่อปลูกฝังค่านิยม "ความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และความรับผิดชอบ" หรือ "คุณธรรม 4.0" สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่


นายศตวรรษ จันทร์รักษ์ หรือ "ก๊อต"รองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า เวทีนี้ช่วยตอกย้ำว่าหน้าที่และสิทธิ์ของเราคืออะไรในการที่จะเป็นเยาวชนที่ดีหรือเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพื่อไปพัฒนาประเทศในอนาคต โดยเฉพาะคุณสมบัติคุณธรรม 4.0 ที่ต้องเรียนรู้จากข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่ทำผิดพลาดซ้ำเดิม


น.ส.ดัชนียา รัตนศิริ หรือ "แยม" ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย กล่าวว่า การที่ได้คิดวิเคราะห์และมาระดมแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ทำให้เรามีช่องทางหรือแสงสว่างและรู้จักวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ มากขึ้น เช่นปัญหายาเสพติด แม้เราช่วยบำบัดหรือจับผู้ขายหรือผู้เสพไม่ได้ แต่ก็สามารถดึงเพื่อนๆ ที่มีความเสี่ยง ให้เขาเข้ามาทำกิจกรรมอะไรก็ได้ ในฐานจิตอาสา paper ranger  เช่นที่ช่วยกันทำสมุดเพื่อน้องที่ยากจน


"พลังเด็กคือส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมั่นคง"

Shares:
QR Code :
QR Code