ฝึกอบรมหลักสูตร ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ

ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฝึกอบรมหลักสูตร “ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ” ร่วมกับ บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย โดยได้รับความร่วมมือคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย โดยนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า ไรเดอร์ หรือ พนักงานส่งอาหาร/พัสดุ กลุ่มแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Labor) ที่ได้รับความนิยมในไทยจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นอาชีพอิสระ ขณะที่รายงานการพัฒนาแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะไรเดอร์ ปี 2565 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบไรเดอร์จำนวน 518 คน ทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=317398

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ