ผู้เสี่ยงโรคถุงลมโป่งพอง ควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง

ที่มา : สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์


 ผู้เสี่ยงโรคถุงลมโป่งพอง ควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย​ ชี้ ผู้เสี่ยงโรคถุงลมโป่งพอง ควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง


นายปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า ขอเชิญคนไทยตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาโรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ หรือคนรอบข้างที่รับควันมือสอง โดยผู้ป่วยจะมีอาการไปเรื้อรัง เหนื่อยและหายใจลำบาก เนื่องมาจากความเสื่อมของถุงลมและปอด ซึ่งผู้ป่วยควรได้รับการดูแลรักษาเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี


ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคถุงลมโป่งพองสามารถสังเกตอาการได้จากมีอาการหายใจลำบาก ไอและมีเสมหะมาก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หายใจถี่ หายใจเสียงดัง ถ้าอาการกำเริบเฉียบพลัน อาจส่งผลให้หัวใจล้มเหลวได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวม จากการติดเชื้อของถุงลมและหลอดลม ภาวะปอดแตก หรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ เกิดจากอากาศรั่วออกจากปอด และไปติดค้างอยู่ในช่องว่างระหว่างหน้าอกกับโพรงเยื่อหุ้มปอดแทน นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันด้วย


ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 – 4 วัน เลิกบุหรี่ หรือหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และควรสวมหน้ากากอนามัยหากต้องไปยังสถานที่ที่มีการก่อสร้างหรือมีฝุ่นเป็นปริมาณมาก และควรตรวจสุขภาพร่างกายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง


 

Shares:
QR Code :
QR Code