ผู้สูงอายุไทยกว่าร้อยละ 50 พึ่งฟันเทียม

          กรมอนามัยเผยผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่งมีฟันเหลือไม่เพียงพอต่อการบดเคี้ยวอาหาร และกว่า 200,000 คน หรือร้อยละ 50 ต้องใส่ฟันเทียมช่วยในการเคี้ยวอาหาร ย้ำให้หมั่นดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเหมาะสม เสี่ยงรับสารอาหารไม่ครบ เจ็บป่วยง่าย…

/data/content/23861/cms/dhlmrtwxz237.jpg

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มผู้สูงอายุโดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ในปี 2555 พบว่าคนไทยอายุ 60–80 ปี ร้อยละ 57 มีฟันแท้ 20 ซี่ขึ้นไป เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ยังมีร้อยละ 7.2 ที่สูญเสียฟันทั้งปาก และร้อยละ 2.5 จำเป็นต้องใส่ฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งมีจำนวนสูงถึง 245,000 คน โดยผลจากการสูญเสียฟันส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย และการปล่อยให้ช่องปากไม่สะอาด จะส่งผลให้เกิดโรคในช่องปาก เช่น รากฟันผุและโรคเหงือกรุนแรงขึ้น นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าผู้ป่วยโรคปริทันต์รุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจถึง 2 เท่า และเชื้อโรคในช่องปากสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ๆ ทำให้เกิดการติดเชื้อ เช่น ลิ้นหัวใจอักเสบ เป็นต้น

          การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่เหมาะสมคือ ทำความสะอาดช่องปากด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการแปรงฟันตามสูตร 222 ของกรมอนามัย คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานครั้งละ 2 นาที วันละ 2 ครั้ง หลังแปรงฟันควรงดขนมหวาน น้ำอัดลม 2 ชั่วโมง รวมทั้งยังต้องทำความสะอาดบริเวณ ซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน ถ้ามีช่องว่างระหว่างซี่ฟันควรใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดเสริมด้วย ส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ควรมีผู้ดูแลทำความสะอาดช่องปากให้เป็นประจำเช่นเดียวกัน

          “สำหรับผู้สูงอายุที่เหลือฟันแท้น้อยกว่า 20 ซี่และใส่ฟันเทียมทดแทน ต้องถอดออกมาทำความสะอาดหลังอาหารทุกมื้อ ก่อนนอนให้ถอดออกแช่น้ำสะอาดทุกครั้ง และควรไปพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสภาพ ฟัน เหงือก รวมทั้งเนื้อเยื่อในช่องปากและซ่อมเสริมฟันเทียมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่หลวมหรือคมจนเหงือกและลิ้นเป็นแผล ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมอนามัยได้สนับสนุนการจัดบริการในโครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปากทดแทนให้ผู้สูงอายุ ฟรีกว่า 300,000 คน“ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

          ที่มา : เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

          ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code