ผู้สูงอายุออกกำลังกายสมอง ป้องกันสมองเสื่อม

ที่มา : มติชน


ผู้สูงอายุออกกำลังกายสมอง ป้องกันสมองเสื่อม thaihealth


แฟ้มภาพ


สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แนะนำผู้สูงอายุควรหมั่นออกกำลังกายสมอง ป้องกันสมองเสื่อม


นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โดยปกติเซลล์ประสาทของมนุษย์มีการเจริญเติบโตจนถึงอายุ 5-6 ปี หลังจากนั้นจะไม่มีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาท แต่สามารถเพิ่มจำนวนของแขนงเซลล์ประสาทได้ตลอดชีวิต ทำให้มีการเชื่อมโยงของเซลล์ประสาทมากขึ้นแขนงเหล่านี้ทำหน้าที่รับและส่งสัญญาณประสาทไปยังเซลล์ต่างๆ รอบเซลล์ประสาท เพื่อให้การทำงานของสมองเป็นไปตามปกติ การเพิ่มจำนวนของแขนงเซลล์ประสาทเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ ถ้ามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากขึ้น จะมีการแตกแขนงของเซลล์ประสาทมากขึ้น ถ้ามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตุ้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น การทำงานของสมองจะดีขึ้น


นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ฯ กล่าวถึงวิธีออกกำลังสมองแบบง่ายๆ 1.ถ้าอยู่บ้าน ลองเปลี่ยนความเคยชินในการรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสเดิมๆ เช่น หลับตาแล้วใช้มือคลำวัตถุว่าเป็นอะไร เพื่อกระตุ้นประสาทในส่วนสัมผัส สลับกิจกรรมที่เคยทำเป็นประจำ ตั้งแต่ตื่นนอน เช่น จากที่ อาบน้ำก่อนกินข้าว เปลี่ยนเป็นกินข้าวก่อนอาบน้ำ จะทำให้สมองใช้พลังงานในการทำสิ่งใหม่ๆ มากกว่าที่ทำกิจกรรมเดิมๆ 2.ระหว่างเดินทางให้บริหารสมอง โดยไม่เปิดแอร์ แต่เปิดกระจกขณะขับรถ เลือกบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ เพื่อเชื่อมโยงประสาทรับกลิ่นและเสียงภายนอกให้ทำงานประสานกันมากขึ้น เปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน หรือเปลี่ยนวิธีการเดินทาง เพราะวิว ทิวทัศน์ กลิ่น และเสียงของเส้นทางใหม่จะช่วยกระตุ้นสมองให้สร้างแผนที่เส้นทางชุดใหม่ในสมอง เพิ่มการทำงานของสมองมากกว่าปกติ 3.ขณะทำงานสามารถฝึกสมองได้ โดยเปลี่ยนตำแหน่งสิ่งของบนโต๊ะทำงาน เพื่อสร้างภาพใหม่ๆ ในสมอง เพราะความไม่คุ้นชินทำให้สมองต้องเรียนรู้มากขึ้น พูดคุย กับเพื่อนร่วมงานใหม่ หรือคนที่ไม่ค่อยคุยด้วย โดยจำใบหน้า น้ำเสียง หรืออุปนิสัยส่วนตัว เพื่อเติมข้อมูลใหม่ๆ ให้สมอง ทั้งนี้รวมถึงการชวนเพื่อนร่วมงานถกเถียง อภิปราย หรือพูดคุยในประเด็นที่ไม่ เคยพูด เพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ


นอกจากนี้ ควรหากิจกรรมสนุกๆ ทำ เพื่อพัฒนาสมอง ทั้งซีกขวาและซีกซ้าย เช่น วาดรูป สเกตช์ภาพต่างๆ เพื่อฝึกด้านจินตนาการให้สมอง ทำงานฝีมือ หรือประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ฟังเพลงภาษาต่างๆ เพื่อฝึกความสามารถด้านภาษาของสมองเพิ่มเติม หรือแม้แต่การเล่นปริศนาอักษรไขว้

Shares:
QR Code :
QR Code