‘ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม’ เฮฮา ออกกำลัง-ห่างไกลโรคภัย

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เดลินิวส์


'ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม' เฮฮา ออกกำลัง-ห่างไกลโรคภัย thaihealth


"สสส." หนุน "ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม" รวมตัวออกกำลังกาย สร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี ห่างไกลโรคผู้สูงอายุเตรียมพร้อมปี 68 ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ" โดยสมบูรณ์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขสำรวจพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เพิ่มปีละ 5 แสนคน คาดว่าปี 2568 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น "สังคมผู้สูงอายุ" โดยสมบูรณ์ จึงทำให้หลายหน่วยงาน มีความพยายาม และมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ทุกคนตระหนัก เข้าใจ และพร้อมดูแลผู้สูงอายุให้ทัดเทียมเช่นเดียวกับการดูแลประชากรในกลุ่มอายุอื่น โดยที่บ้านขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ผู้สูงอายุที่นี่มีการรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรม ทั้งเข้าวัด นั่งสมาธิ และออกกำลังกาย ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวในการใช้ชีวิตในบั้นปลาย


'ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม' เฮฮา ออกกำลัง-ห่างไกลโรคภัย thaihealth'ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม' เฮฮา ออกกำลัง-ห่างไกลโรคภัย thaihealth


โดยนางรัฐสิรี รันตจำเริญ แกนนำดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า บ้านขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 663 คน และได้มีความตระหนักถึงปัญหาผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายและใจ จึงคิดทำโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ และได้รับการสนับสนุน จากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ ที่แข็งแรงไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน ลดการเดินทางไปหาหมอ สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคภัยได้ง่าย


"เรามีกิจกรรมต่างๆ อย่างการเข้าวัดนั่งสมาธิ และการออกกำลังกายอย่างง่ายเหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือการรำวง รำไม้พอง และการร้องรำทำเพลง ซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ แข็งแรงและยืดหยุ่น ทำให้กระดูกแข็งแรง ชะลอการเป็นโรคกระดูกพรุน ทั้งช่วยให้การเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ดี ระบบขัยถ่ายทำงานดีขึ้นแล้ว ที่สำคัญสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ได้คลายเหงา รวมทั้งสร้างความสุข กำลังใจที่จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานไปนานๆ โดยใน 1 สัปดาห์ จะนัดรวมตัวกัน 3 วัน ที่วัดม่อยต่อ วัดโพธาราม และหมู่บ้านวิทยาทรายมูล เพื่อออกกำลังกายด้วยการรำไม้พอง วันละ 30 นาที และต่อด้วยการรำวง การเต้นบาสโลบ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม สวดมนต์ นั่งวิปัสสนา นั่งสมาธิ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย"นางรัฐสิรีกล่าวด้านนางอนงค์ ศรีสุวรรณ อายุ 64 ปี หนึ่งในผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า การให้ผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ช่วยทำให้มีสุขภาพจิตแจ่มใส และช่วยให้มีขวัญกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และเมื่อสุขภาพจิตดี สุขภาพกายที่ดีก็ตามมา สามารถดูแลตัวเองได้ เป็นการสร้างคุณค่าการดำเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code