ผู้สูงอายุกับความบกพร่องทางการมองเห็น

ที่มา : คู่มือการดูแลผู้สูงวัย : ไม้เท้าช่วยมอง


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุกับความบกพร่องทางการมองเห็น thaihealth


เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายและจิตใจจะเปลี่ยนไปหลายด้าน การเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ คือความสามารถด้านการมองเห็นลดลง โรคที่มักเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องทางการเห็นและพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่


1. ต้อกระจกอันเกิดจากเลนส์ตาขุ่นมัว ทำให้มองเห็นภาพได้ไม่ชัดจนอาจมองไม่เห็นหากไม่ได้รับการรักษา


2. ต้อหินอันเกิดจากแรงดันภายในลูกตา โดยจะมองเห็นได้แค่เพียงบางส่วน จนอาจเดินชนสิ่งของหรือหกล้ม หรือหากไม่รักษาอาจทำให้ตาบอดได้


3. โรคเบาหวาน (มักเรียกกันว่าเบาหวานขึ้นตา) จะทำลายจอรับภาพภายในลูกตา ซึ่งเป็นส่วนที่มีความไวต่อแสงมาก ถ้าไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้อาจทำให้ตาฝ้ามัว มองเห็นไม่ชัด และตาอาจเสียได้


4. โรคความดันโลหิตสูง อาจทำลายจอรับภาพได้เช่นกัน


5. การเสื่อมสภาพของเซลล์รับภาพที่จอประสาทตา อาจทำให้จอประสาทตาลอกบางส่วน


นอกจากปัญหาด้านร่างกายที่เกิดจากการมองเห็นบกพร่องแล้ว ผู้สูงอายุยังมีปัญหาเรื่องความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อลดลง อีกทั้งความสามารถที่ใช้ในการทรงตัวก็ลดลงด้วย ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงที่จะหกล้มได้ง่ายกว่าคนในวัยอื่น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจ และการปรับตัวของผู้สูงอายุ ซึ่งหากผู้ดูแลเข้าใจความต้องการทางจิตสังคมของผู้ที่บกพร่องทางการเห็น ก็จะเอื้อให้ผู้สูงอายุปรับตัวรับกับภาวะบกพร่องทางการเห็น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าหรือเป็นภาระ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ