ผู้ว่าฯ น่านย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่


ผู้ว่าฯ น่านย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย thaihealth


ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ย้ำขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย


ที่บริเวณสนามเทศบาลเมืองน่าน เมื่อเร็วๆ นี้ นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบหมวกกันน็อกแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและระดับประถมต้น ที่โดยสารรถจักรยานยนต์ มาโรงเรียนกับผู้ปกครอง ภายในเขตเทศบาลเมืองน่านและอำเภอรอบนอก ตามโครงการ AIA ห่วงใยใส่ใจคุ้มครองเยาวชน ทำดีเพื่อพ่อ โดยมอบหมวกกันน็อกให้แก่เด็กและเยาวชน โดยบริษัทภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงภัยในอุบัติเหตุที่เกิดกับเด็กและเยาวชนในการโดยสารมากับรถจักรยานยนต์ แต่ไม่ใส่หมวกกันน็อก ไม่ว่าโดยสาเหตุใด ซึ่งอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา


ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล และประถมต้น รณรงค์ให้เด็กและผู้ปกครองตระหนักถึงการสวมใส่หมวกกัน น็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้ความรู้กับผู้ปกครองและคนทั่วไป ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของการสวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่และซ้อนท้าย ให้ความรู้การตรวจสุขภาพ การให้ข้อมูลโรคร้ายแรง เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดน่าน เป็นเมืองขับขี่ปลอดภัยและสุขภาพดี โดยโรงเรียนที่ร่วมโครงการโรงเรียนระดับประถมต้นทั่วจังหวัดน่านและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน่าน จำนวน 35 โรง นักเรียน 860 คน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน เข้าร่วมกิจกรรม


นายไพศาล ผวจ.น่าน กล่าวว่า สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ใส่หมวกกันน็อกสูงเพิ่มมากขึ้น ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นทุกขณะขับขี่ และอาจมีผู้ป่วยสมองได้รับความกระทบกระเทือนถึงขั้นพิการและเป็นภาระแก่ครอบครัวหรือสังคมได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมป้องกันเรื่องอุบัติเหตุเพื่อสร้างบรรยากาศเมืองปลอดภัย โดยสร้างวัฒนธรรมแก่ลูกหลานก่อนเพื่อบอกต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เข้าใจในเรื่องความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุให้เป็นวัฒนธรรมให้จงได้ โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองน่าน เนื่องจากจังหวัดน่าน ได้รับการรับรองว่าเป็นเมืองปลอดภัยในระดับโลก


"เด็กเล็กเป็นผ้าขาว ที่สามารถปลูกฝังความรู้สึก พัฒนานิสัยต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ ย้ำคิดย้ำทำเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองขณะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ ก่อนออกจากบ้านต้องใส่หมวกกันน็อกตลอดเวลา" นายไพศาล กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ