ผู้ป่วยเบาหวาน ยี่สิบเปอร์เซ็น เสี่ยงตาบอด ควรตรวจตาปีละครั้ง

 

สธ.เตือนผู้ป่วยเบาหวานควรตรวจตาปีละครั้ง ก่อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา จนเสี่ยงตาบอด พบมีความเสี่ยงมากถึง 20% และจะเพิ่มเป็น 80% เมื่อป่วยเบาหวานนานถึง 15 ปี ระบุควบคุมระดับน้ำตาล ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ช่วยลดความเสี่ยงได้

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ซึ่งในปี 2556 ประเด็นรณรงค์ คือ “การให้ความรู้ และการป้องกันโรคเบาหวาน” โดยคำขวัญที่ใช้รณรงค์ คือ “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน” เนื่องจากปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ โดยศตวรรษที่ 21 พบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน และคาดว่าปี 2573 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 500 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ปี 2555 พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานทั้งหมด 7,749 คน เฉลี่ยวันละ 22 คน คิดเป็นอัตราตาย 12.06 ต่อแสนประชากร และมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัด สธ. จำนวน 674,826 ครั้ง คิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ 1,050.05 ต่อแสนประชากร สาเหตุเพราะสภาวะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นพ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า ที่น่าห่วงคือผู้ป่วยโรคเบาหวานมักพบภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ หลอดเลือดสมองและหัวใจ ตา ไต และเท้า ดังนั้น การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาและวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากโรคเบาหวาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานตั้งแต่ระยะแรกก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง จนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่ผู้ป่วยควรจะตรวจคัดกรอง คือ โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา เป็นสาเหตุของการสูญเสียการมองเห็นเป็นอันดับสองรองจากต้อกระจก

“โดยเฉลี่ยพบว่าโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานมาเป็นระยะเวลา 15 ปีจะพบว่าเป็นโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาได้ถึงร้อยละ 80 โดยผู้ป่วยประมาณร้อยละ 2 มีภาวะตาบอด และร้อยละ 10 เกิดการสูญเสียการมองเห็นขั้นรุนแรง เนื่องจากผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในจอตา” อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว

นพ.สุพรรณ กล่าวด้วยว่า โรคเบาหวานเข้าจอประสาทตาสามารถป้องกันได้ ถ้าวินิจฉัยได้เร็ว ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องได้รับการตรวจตาเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือบ่อยกว่านั้นตามความรุนแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา และควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น ผู้ป่วยจะต้องควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และไขมัน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ASTVผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code