ผู้ประกอบการร้านเหล้าย่าน เจเจมาร์เก็ต ลงนาม MOU ร้านค้ากลางคืนสีขาว

 

ผู้ประกอบการร้านเหล้าย่าน เจเจมาร์เก็ต ลงนาม mou ร้านค้ากลางคืนสีขาว

 

ผู้ประกอบการสถานบันเทิงในย่าน โครงการ ตลาดจริงใจ jj market กว่า 20 ร้านร่วม mou ในการจัดระเบียบร้านค้ากลางคืนในการปฎิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธาน และท่านปลัดอาวุโสเมืองเชียงใหม่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐเพื่อเข้าร่วมลงนามปฎิญญาโดยมีรายละเอียดข้อตกลง ดังนี้ 1. การปิดร้านค้าตามเวลากำหนด 2. การไม่ให้บริการแก่เด็กเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี 3. เป็นเขตต้องห้ามสำหรับผู้ที่พกอาวุธและนำยาเสพติดเข้ามาในสถานประกอบการ 4.ไม่สร้างมลภาวะทางเสียงรบกวนชุมชนใกล้เคียง เพื่อหวัง เป็นการจัดระเบียบร้านค้ากลางคืน ในย่านจริงใจมาร์เก็ต การลดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความดังของเสียงที่รบกวนชุมชนใกล้เคียง และปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อสามารถสร้างความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของผู้ประกอบการในย่านนี้และท้ายที่สุดการสร้างความมั่นใจให้กับจังหวัดว่าจะไม่ก่อเกิดอันตรายและปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่มาในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการปัญหาเหล้า-เบียร์ อันเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อหลายฝ่าย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการที่สถานบริการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การให้บริการกับเยาวชนอายุต่ำกว่ายี่สิบปี เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ยาเสพติด มลภาวะทางเสียง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อทุกคน สิ่งที่อยากร้องขอกับทุกภาคส่วนคือ อยากให้ทุกท่านรักเชียงใหม่ รักลูกหลานเยาวชน ให้ท่านดำรงเกียรติภูมิของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

คุณอภิรดี ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการโครงการ จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของกลุ่มธุรกิจกลางคืนในย่านตลาดเจเจมาร์เก็ต เพื่อร่วมทำตามกฎหมายและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบแก่ย่านร้านค้าสถานบันเทิงในพ้นที่อื่นในการดำเนินการตามกฎหมายและลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

แกนนำชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากร้านค้าสถานบันเทิง กล่าวว่า การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทำตามกฎหมายและทำตามกรอบและสนใจใส่ใจต่อชุมชนเพราะเชื่อว่าธุรกิจในย่านนี้ส่วนมากก็เป็นคนเชียงใหม่และรักชุมชน สิ่งที่ท่านได้ดำเนินการนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีและขอให้ทำสืบต่อไปและขยายผลไปพื้นที่อื่นๆเชียงใหม่ใหม่และประเทศนี้ต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ