ผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านโยคะ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านโยคะ  thaihealth


ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำกลางอุดรธานี ร่วมแสดงโยคะประกอบดนตรีอีสาน ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561


วันนี้ (2 ธ.ค. 61) เรือนจำกลางอุดรธานี ร่วมกับโครงการเรือนจำสุขภาวะ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านโยคะ ด้วยการเล่นโยคะในท่าต่างๆ ที่สวยงาม และยากที่จะหาคนเล่นได้ ประกอบการเซิ้งและวงดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีสาน บนเวทีกลางงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความตั้งใจ ความมุมานะ ความพยายาม ความอดทน และมุ่งมั่นที่จะแสดงโยคะของผู้ต้องขังหญิง พิสูจน์ว่าแม้ครั้งหนึ่งจะเคยก้าวพลาด ทำผิด จนต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ แต่ทุกคนหวังว่าสังคมจะให้โอกาส ให้กำลังใจ และต้อนรับผู้ที่พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง


ผู้ต้องขังหญิงร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านโยคะ  thaihealth


ทั้งนี้ โครงการเรือนจำสุขภาวะ ดำเนินกิจกรรมการฝึกโยคะให้กับผู้ต้องขังหญิงมาตั้งแต่ปี 2556 โยคะเป็นศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 5,000 ปีมาแล้วในประเทศอินเดีย ในอดีตคนฝึกโยคะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โยคะช่วยปกป้องผู้ฝึกจากการเป็นโรคต่าง ๆ และแม้เมื่อเป็นโรคคนก็ยังใช้โยคะเพื่อช่วยในการควบคุมและรักษาโรค โยคะ จึงถูกมองว่าเป็นการเป็นศาสตร์ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม


สำหรับผู้ที่ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำมีความทุกข์ในหลายๆ ด้าน ทั้งการต้องจากครอบครัว แม่ต้องจากลูก ลูกต้องจากพ่อแม่ เมื่อมาอยู่ในเรือนจำก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากหลาย ๆ อย่าง การฝึกโยคะช่วยให้ผู้ต้องขังมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น ช่วยให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไมเกรน มีอาการดีขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code