ผู้ติดเชื้อที่ปกปิด 1 คน ทำให้เราต้องเสียบุคลากรคนทำงานไปครั้งละ 40-50 คน

จำนวนดาวน์โหลด : 0 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code