ผุดไอเดียสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลอง

ผุดไอเดียสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลอง thaihealth


          ส.ดัน กทม.ต้นแบบเมืองสุขภาพผุดไอเดียสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลอง


          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ทิศทางการดำเนินงานในปี 2558 ของสสส.เรื่องหนึ่งคือ การพัฒนาสุขภาพในเขตเมือง โดยจะเริ่มนำร่องที่กทม.แห่งแรก เพื่อให้เป็นเมืองสุขภาพต้นแบบ แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งอาหาร และการออกกำลังกาย เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าว ทั้งการกินอาหารฟาสต์ฟูด การขาดการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวร่างกายที่มากพอ ทั้งที่จริงแล้วคนหันมาสนใจสุขภาพ ทั้งอาหารเพื่อสุขภาพและการ ออกกำลังกาย แต่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย โดยเรื่องอาหารจะประสานหน่วยงานเอกชน ขอความร่วมมือเพิ่มการทำอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น


          ทพ.กฤษดากล่าวต่อว่า การออกกำลังกายนั้นมีแนวคิดทำทางจักรยานเลียบคลองต่างๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่ต่อรถ ต่อเรือ ซึ่งพื้นที่กทม.เองก็ขึ้นชื่อว่ามี คลองมาก หากสามารถสร้างทางจักรยานเลียบคลองต่างๆ ได้ ก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่ให้คนหันมาเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเส้นทางแรกๆ ที่ สสส.เตรียมจะศึกษาคือ คลองแสนแสบ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ข้อกังวลเรื่องคลองต่างๆ สิ่งแวดล้อมไม่ดี น้ำสกปรก และมีกลิ่นนั้น เชื่อว่าหากพัฒนาให้เป็นทางจักรยาน คนในพื้นที่ก็จะปรับตัว และพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองให้กลับมาใส สะอาดได้


          "ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงไปศึกษาเส้นทางคลองแสนแสบ ซึ่งการจะสร้างเส้นทางจักรยานเลียบคลองนั้น จะต้องประสานกับกทม. เป็นเจ้าภาพดำเนินการและใช้งบฯ สร้างทางจักรยาน โดยอาจจะสร้างพื้นที่ขยายออกมาอีกครึ่งเมตร และทำสะพานข้ามคลองในจุดต่างๆ ทั้งนี้ กทม.มีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่าน และมีลำคลองต่างๆ จำนวนมาก หลายพื้นที่ทำทางเดิน ทางจักรยานไว้บ้างแล้ว ขาดก็แต่การดีไซน์ เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เหล่านี้เข้าด้วยกัน ซึ่งคงต้องใช้เวลาศึกษาในเรื่องเหล่านี้" ทพ.กฤษดา กล่าว


 


 


          ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code