ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


สสส. จับมือ นักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้ ผุดแคมเปญ “คิดดี Care+” ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19  ลุยผลิตสื่อเสริมพลังบวก ลดเครียด-ซึมเศร้า ปลื้ม 1 เดือน คนรุ่นใหม่แห่สร้างคลิปสร้างสรรค์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮิต TikTok กว่า 1,000 คลิป เล็งปั้นนักสื่อสารสุขภาวะสู่ทุกภูมิภาค


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตในบ้าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้มีโอกาสใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลการใช้สื่อดิจิทัลของเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต ปี 2564 โดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) พบว่า เด็กไทยใช้สื่อออนไลน์มากถึง 6-8 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อการศึกษา 61% และเพื่อการเข้าสื่อสังคมออนไลน์ 39%


ที่น่าห่วงคือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยไม่รู้เท่าทัน เนื่องจากเด็กยังขาดการยับยั้งชั่งใจ เสี่ยงต่อการได้รับสื่อที่มีเนื้อหารุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจาร ประกอบกับการเรียนออนไลน์และใช้ชีวิตอยู่บ้านเป็นหลัก จึงต้องเผชิญกับความรู้สึกเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า ทำให้เกิดผลเสียทั้งสุขภาพกายและจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ในระยะยาว จึงควรปลูกฝังเด็กไทยให้รู้เท่าทันสื่อ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีวิธีการจัดการความเครียดที่เหมาะสม สู่การเป็น “นักสื่อสารสุขภาวะ” ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ


 


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าวว่า สสส. เร่งสร้างเสริมสุขภาวะด้านจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับนักสื่อสารสุขภาวะภาคใต้ และภาคีเครือข่าย ริเริ่มโครงการคิดดีชีวิตวิถีใหม่ สื่อเท่าทันสุขภาวะ ภายใต้ชื่อแคมเปญ “คิดดี Care+” นำร่องจัดอบรมออนไลน์ “บ่มเพาะนักสื่อสารสุขภาวะ” ทำให้เกิดนักสื่อสารสุขภาวะใน 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ กว่า 200 คน ทำหน้าที่พัฒนาพื้นที่สื่อสร้างสรรค์


 


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


โดยออกแบบกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ผลิตสื่ออย่างมีความผิดชอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ที่จำนวนมากเข้าร่วมผลิตสื่อในรูปแบบคลิปวิดีโอ ภายใต้ชื่อแคมเปญ “คิดดี Care+” ความยาวไม่เกิน 1 นาที เผยแพร่บนแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก (TikTok) แล้วกว่า 1,000 ชิ้น ในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ถือเป็นการกระตุ้นให้เด็กไทยเกิดความฉลาดทางดิจิทัล สามารถจัดการกับสุขภาวะด้านจิตใจของตัวเอง และใช้สื่อได้อย่างปลอดภัยสร้างสรรค์


 


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการคิดดีชีวิตวิถีใหม่ สื่อเท่าทันสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า โครงการคิดดีชีวิตวิถีใหม่ สื่อเท่าทันสุขภาวะ สสส. มุ่งออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 บนแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้ 1.คิดดี Help สื่อสารความช่วยเหลือ ร่วมกับศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ออกแบบและผลิตสื่อสำหรับแจ้งจุดตรวจโควิด-19 และแจ้งพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อในภาคใต้ เพื่อสื่อสารและเปิดรับอาสาสมัครในพื้นที่ 2.คิดดี Club Health สื่อสารให้กำลังใจ ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดตั้งคลับเฮลท์ เติมพลังใจสู้วิกฤตโควิด เพื่อส่งต่อพลังบวก ให้ประชาชนในพื้นที่


3.คิดดีต้าน Fake News สื่อสารข่าวปลอม ร่วมกับโคแฟค ประเทศไทย ตรวจสอบข่าวปลอม และสร้างพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อ หยุดการส่งต่อข่าวปลอม รวมถึงผลิตสื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ข้อดีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงโรคโควิด-19  4.คิดดีสู้โควิด-19 สื่อสารสร้างความรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ผลิตสื่อสำหรับการดูแลตนเอง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ และ 5.คิดดีมีไอเดียช่วยชาวบ้าน ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TKpark Yala) นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวใต้ ช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


“การออกแบบการสื่อสารผ่าน 5 กิจกรรม เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสื่อสารอย่างมีพลังและเท่าทันสุขภาวะ ถือเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ ส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่ามกลางวิกฤต พลังเล็กๆ คิดดี Care+ ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จะสร้างนักสื่อสารสุขภาวะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมในวงกว้าง โดยภายในปีนี้มีเป้าหมายจะขยายโครงการไปในภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ” นายฮาริส กล่าว


ผุดแคมเปญคิดดี Care+ ชู 5 กิจกรรมฝ่าวิกฤตโควิด-19 thaihealth


ทั้งนี้ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการคิดดีชีวิตวิถีใหม่ สื่อเท่าทันสุขภาวะ สสส. ได้ที่ www.คิดดี.com และเฟซบุ๊กแฟนเพจ KiddeeiDOL


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ