ผลิตสื่อสุขภาพ ปรับพฤติกรรมเด็ก

องค์การอนามัยโลก จับมือกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ก.สาธารณสุข ผลิตสื่อสุขภาพเรื่อง "สุขภาพดี สร้างได้ที่โรงเรียน" หวังโรงเรียนช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ให้สุขภาพดีตั้งแต่วัยเยาว์


ผลิตสื่อสุขภาพเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันเราพบผู้ป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคเหล่านี้ อาทิโรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ด้วยเหตุจากกินอาหารหวาน มัน เค็มเกินไป, นั่งนานๆ มากกว่าการเคลื่อนไหว/ออกแรง, สูบบุหรี่จัด, ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก, ไม่นิยมกินผักและผลไม้ และมีนิสัยเครียดกับทุกสิ่งรอบตัว โดยเริ่มจากพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกบ่มสอนมาตั้งแต่วัยเด็ก และทำให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื้อรังด้านสุขภาพจนกลายเป็นผู้ป่วย ในกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังตามมาในที่สุด


"โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"เหล่านี้ มักจะค่อยๆ มีอาการและรุนแรงขึ้นทีละน้อยหากไม่มีการรักษาควบคุม องค์การอนามัยโลก (WHO) เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สังเกตจากสถิติผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCDs ในปี พ.ศ.2552 พบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกทั้งหมดมีถึง 63% ที่เกิดจากกลุ่มโรค NCDs และที่สำคัญกว่านั้นคือกว่า 80% เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักการเกิดโรค NCDs เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง การลดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นการลดโอกาสเกิดโรค NCDs ได้มากถึง 80% เลยทีเดียว


องค์การอนามัยโลก กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมมือกับโรงเรียนต้นแบบจำนวน 72 แห่งทั่วประเทศ หวังให้คุณครูช่วยกระตุ้นนักเรียนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพตั้งแต่วัยเยาว์ และทำเป็นประจำต่อเนื่องเป็นนิสัยจนถึงวัยสูงอายุ


โดยพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและควรเริ่มต้นทำทันที ได้แก่ ไม่นั่งนานๆ โดย 1 ชั่วโมงให้ลุกขึ้นเคลื่อนไหวร่างกาย 2 นาที หรือการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีทุกวัน การลดอาหารหวาน โดยเฉพาะน้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง และขนมขบเคี้ยว รวมทั้งงดอาหารมันและเค็มจัด เน้นการกินผักและผลไม้เป็นประจำ โดยทำตัวให้ห่างไกลบุหรี่และแอลกอฮอล์


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


 

Shares:
QR Code :
QR Code