ผลิตภาพยนตร์โฆษณาสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล โครงการรณรงค์  ไม่ดื่มไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่สาธารณะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ