ผลิดอก ออกผล

ที่มา : facebook.com/SCBFOUNDATION


ภาพประกอบจาก facebook.com/SCBFOUNDATION


ผลิดอก ออกผล thaihealth


ผลิดอก ออกผล เยาวชนในโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ


กว่า 2 ปี ที่ทำโครงการ เส้นสายลายไหมมัดหมี่มัดใจสานสายใยกอนกวยโซดละเว ผลจากปีที่ 1 ที่ได้เรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าไหมโซดละเว และเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความหมายของผ้าไหมโซดละเว


ในปีที่ 2 นี้ ได้ต่อยอดการทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ เกี่ยวกับผ้าไหมมัดหมี่ และหาแนวทางเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมโซดละเวเพิ่มเติมแล้ว


วันนี้ผลที่เกิดกับ เต๋า อภิชาติ วันอุบล ที่ผ่านกระบวนเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชนศึกษาจนครบทุกกระบวนท่า กระทั่งยกระดับความรู้ความสามารถที่เกิดกับตนเอง สู่การลงมือปฏิบัติและสามารถส่งต่อความรู้กับรุนน้องได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญ สามารถเชื่อมโยงสู่ความภาคภูมิใจในชาติพันธุ์และถิ่นกำเนิดให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนและเยาวชน ในพื้นที่หันมาให้ความสำคัญและสวมใสชุดผ้าใหม่กันอย่างไม่เคอะเขินได้


อยากรู้ว่าเยาวชนเก่งได้อย่างไร ทำอะไรถึงได้เก่ง มาหาคำตอบได้ที่ งานมหกรรมการเรียนรู้ พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจบ้านเกิดที่ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 10 กันยายน 2559 ร่วมฟังการนำเสนอกระบวนการทำโครงการของเยาวชน ได้ที่ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรมพิมาน ในวันที่ 11 กันยายน 2559 นี้ แล้วคุณจะเห็นคุณค่าและพลังของเยาวชน!!!

Shares:
QR Code :
QR Code