ผลิดคู่มือสกัดสินค้าโฆษณาเกินจริง

อย.จัดทำคู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ส่งถึงผู้ประกอบการ ผู้ขออนุญาตโฆษณา ผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา หวังป้องกันปัญหาโฆษณาหลอกลวง โอ้อวดเกินจริง


ผลิดคู่มือสกัดสินค้าโฆษณาเกินจริง thaihealth

แฟ้มภาพ


นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคผ่านทางสื่อต่างๆ นั้น ซึ่งถือเป็นการโฆษณาผิดกฎหมาย ล่าสุด อย.ได้จัดทำคู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่คำแนะนำ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาตโฆษณา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งมาตรการกำกับดูแลการโฆษณา โดยเฉพาะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ต้องขออนุญาตก่อนการโฆษณา คือ ยา อาหาร และเครื่องมือแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว


นพ.บุญชัย กล่าวว่าคู่มือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพนี้ อย.ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ขออนุญาตโฆษณา และผู้รับผิดชอบสื่อโฆษณา เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ซึ่งสุดท้ายจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เพราะจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง เชื่อถือได้ ป้องกันมิให้ได้รับอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกทางหนึ่ง


ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านเอกสารหรือดาวน์โหลดได้ที่www.fda.moph.go.thเข้าไปที่แบนเนอร์ “คู่มือสำหรับประชาชน” http://goo.gl/YMd59M หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) อย. โทร. 0 2590 7354 – 5 ในวันและเวลาราชการ


 


 


ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ