ผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)


ผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


จากรายงานการวิจัยพบว่า รายการโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก พ่อกับแม่ควรใส่ใจและอธิบายข้อมูลที่ถูกต้องกับลูก


สถานการณ์ผลกระทบในเด็กไทย จากงานวิจัยเอแบคโพลล์ในปี 2546 เรื่อง “ผลกระทบสื่อโทรทัศน์ต่อเด็ก” พบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตเห็นว่า รายการโทรทัศน์มีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก ในระดับปานกลาง ค่อนไปทางมากตั้งแต่การซื้อสินค้าตามโฆษณา (เด็กจะซื้อของเล่นและขนมตามโฆษณาร้อยละ 46.4 ของเงินที่ได้รับ) การเลียบแบบท่าทางในการ์ตูน ทั้งการแต่งตัว พูดก้าวร้าว ใช้คำด่า ชกต่อย ตบตี


ทางออก ดูทีวีกับลูก


การได้นั่งดูโทรทัศน์กับลูกเป็นโอกาสที่พ่อแม่ไม่ควรพลาด เพราะเด็กๆจะมีคำถามต่างๆ การที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยจะทำให้คำถามนั้นมีคำตอบ เด็กเล็กๆ ยังแยกแยะไม่ออกว่าโลกในโทรทัศน์แตกต่างจากโลกความจริงอย่างไร


กฎทอง 4 ข้อสำหรับลูก คือ


1.ความแตกต่างระหว่างคนจริงกับตัวละคร


2.ความแตกต่างระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องสมมติ


3.ชี้ชวนลูกดูโทรทัศน์รายการดีๆ


4.โทรทัศน์เมื่อเปิดได้ก็ปิดได้ ควรจะต้องคอยควบคุมเวลาในการดูโทรทัศน์ของลูกๆ


โดยเริ่มหัดตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็กผลกระทบสื่อโทรทัศน์จากการดูต่อเด็ก thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code