ผนึกกำลัง มธ. ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ ทำสื่อ 10 ภาษา ให้ความรู้โควิด-19

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจาก สสส.


ผนึกกำลัง มธ. ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ ทำสื่อ 10 ภาษา ให้ความรู้โควิด-19 thaihealth


สสส.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลิตสื่อ 10 ภาษา ให้ความรู้โควิด-19 ดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมแกนนำผู้หญิงชาติพันธุ์ ล่ามชุมชน ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพชุมชน


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ผลิตสื่อสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะผู้หญิงชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจของกลุ่มชาติพันธุ์ในสถานการณ์โควิด-19 โดยออกแบบเครื่องมือสื่อสารภาษาชาติพันธุ์กว่า 10 ภาษา เช่น ภาษา ไทใหญ่ ลาหู่ อาข่า ม้ง โดยส่งเสริมแกนนำผู้หญิงชาติพันธุ์ ล่ามชุมชน ให้เป็นนักสื่อสารสุขภาพชุมชน


นอกจากนี้ ยังร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มม.ผลิตสื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง โควิด-19 กับกลุ่มประชากรข้ามชาติ 3 ภาษา ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่อาศัยอยู่ในไทย


 

Shares:
QR Code :
QR Code