ป้อง!หญิงไทยจากควันบุหรี่มือสอง

รณรงค์ชายไทยที่สูบบุหรี่ลดจำนวนควันบุหรี่มือสอง รับวันสตรีสากล

 

ป้อง!หญิงไทยจากควันบุหรี่มือสอง            ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม  ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้องให้ชายไทยที่สูบบุหรี่ช่วยกันลดจำนวนหญิงไทย 10 ล้านคนจากการได้รับควันบุหรี่มือสองโดยการไม่สูบบุหรี่ในที่ทำงาน  ในบ้าน และในที่สาธารณะ

 

            ทั้งนี้จากการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลกเมื่อปี พ.ศ.2552 พบว่าหนึ่งในห้าของหญิงไทยคิดเป็นจำนวน 1 ล้าน 8 หมื่นคนได้รับควันบุหรี่มือสองในที่ทำงาน และหนึ่งในสี่ของหญิงไทย คิดเป็นจำนวน 8.8 ล้านคน  ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน ตัวเลขนี้ไม่รวมหญิงไทยที่ได้รับควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะอื่น ๆ เช่น ร้อยละ 52 ในตลาด ร้อยละ 7.5 ในยวดยานสาธารณะ ร้อยละ 7.2 ในภัตตาคาร ร้อยละ 3.1 ในสถานที่ราชการ และร้อยละ 2.1 ในโรงพยาบาล รวมจำนวนหญิงไทยที่ไม่สูบบุหรี่แต่ต้องได้รับควันบุหรี่ทุกวันกว่า 10 ล้านคน 

 

            ทั้งนี้ควันบุหรี่มือสองนอกจากจะก่อความรำคาญจากกลิ่นเหม็นในอากาศและที่ติดตามเสื้อผ้าและเส้นผมของผู้ที่ได้รับควันบุหรี่แล้ว ยังทำให้เกิดการระคายเคืองของทางเดินหายใจ  ดวงตาในระยะสั้น  และในระยะยาวนำไปสู่โรคต่าง ๆ ทั้งมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม  โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคถุงลมปอดพอง โรคหืด  ซึ่งแม้จะมีรายงานการวิจัยในปี พ.ศ.2547 ว่ามีหญิงไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 5,793 คน  ในขณะที่ชายไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 35,390 คนในปีเดียวกัน  แต่ยังไม่มีงานวิจัยถึงจำนวนหญิงไทยที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง  ซึ่งรายงานการวิจัยจากจีนในปี พ.ศ.2545 พบว่า จำนวนหญิงจีนที่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 48,400 คน มีจำนวนมากกว่าหญิงจีนที่เสียชีวิตจากที่ตัวเองสูบบุหรี่ 47,300 คน 

 

            ซึ่งหากชายไทยที่สูบบุหรี่ไม่สูบในบ้าน  ในที่ทำงาน และในสถานที่สาธารณะที่กฎหมายห้ามสูบ  นอกจากจะทำให้หญิงไทยไม่ต้องได้รับควันบุหรี่มือสองแล้ว  ยังทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้นและโดยเฉพาะการไม่สูบบุหรี่ในบ้านยังลดโอกาสที่ลูก ๆ จะติดบุหรี่ด้วย  ทั้งนี้อัตราการสูบบุหรี่ของชายไทยยังอยู่ที่ร้อยละ 39.2 หญิงไทยร้อยละ 2.4 และจำนวนผู้สูบบุหรี่รวมยังอยู่ที่ 10.69 ล้านคน

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

update 03-03-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code