ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ป้องกันโรคไข้เลือดออก thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะ ในปี 2562 จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 6 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง)


นายบรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะ ในปี 2562 จังหวัดตรังพบผู้ป่วยสูงเป็นอันดับที่ 6 ของเขตบริการสุขภาพที่ 12 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง) พบผู้ป่วยมากที่สุดในอำเภอย่านตาขาว รองลงมาคืออำเภอวังวิเศษและอำเภอหาดสำราญ แม้ปัจจุบันจะลดความรุนแรงลง แต่ยังไม่อาจวางใจได้ เนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาดและขยายวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังจึงเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดโดยยึดหลัก 3เก็บ ป้องกัน 3 โรค นอกจากนี้ ให้หมั่นสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลันและไข้นานเกินกว่า 2 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขาข้อพับต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการวินิจฉัย เพราะหากเข้ามารับการวินิจฉัยช้า อาจเป็นเหตุสำคัญทำให้มีโรคแทรกซ้อนรักษายากขึ้นและเป็นปัจจัยที่ทำให้เสียชีวิตได้

Shares:
QR Code :
QR Code