ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ช่วงหน้าฝนอย่างไรให้ปลอดภัย

ที่มา: พญ.ณัฐนิช นทเกล้า โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์

                อันตรายจากไฟฟ้าช่วงหน้าฝนป้องกันได้

                อุบัติเหตุจากไฟฟ้าที่พบบ่อย

 1. เกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีไฟรั่ว และบริเวณนั้นมีน้ำท่วมขัง ทำให้มีไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้น
 2. ถูกฟ้าผ่า กระแสไฟฟ้าจะทำอันตรายต่อการทำงานของหัวใจและสมอง ทำให้คลื่นหัวใจเต้นผิดปกติ เกิดหัวใจวายเฉียบพลันได้

                การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

                1.ต้องนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ถูกไฟดูด ไฟช็อตให้เร็วที่สุด

 • อย่าช่วยด้วยมือเปล่า ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายหรือฉนวนอื่นที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น การใส่รองเท้ายาง ถุงมือยาง ไม้ หรือเชือกแห้งมาเขี่ยสายไฟออก จากนั้นค่อยดึงตัวผู้ถูกไฟดูดออกมาจากบริเวณดังกล่าว

                ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสไฟฟ้ที่ดูดเช่นกัน รองเท้ายางและถุงมือยางไม่เหมาะกับไฟรั่วจากสายไฟฟ้าแรงสูงตรงถนน

 • ตัดไฟที่ต้นตอ เมื่อพบแหล่งไฟฟ้ารั่ว ควรพยายามหาทางตัดวงจรไฟฟ้าเสียก่อน เช่น การสับสวิตช์ คัทเอาท์ เบรกเกอร์ หากบริเวณดังกล่าวมีน้ำขังอยู่ ห้ามลงไปยืนในน้ำอย่างเด็ดขาด เพราะกระแสไฟฟ้าจะไหลไปหาได้
 • หากไม่มีอุปกรณ์ หรือไม่ทราบวิธีช่วยเหลือ ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

                2.การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ

 • ผู้ป่วยที่ถูกไฟดูดอาจมีการได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น จากการพลัดตกจากที่สูง ทำให้มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ หรือกระดูกส่วนต่าง ๆ หัก เช่น กระดูกคอ กระดูกแขนขา หรือกระดูกสันหลัง
 • การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุจึงต้องใช้ความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการพิการ หรืออัมพาต ดังนั้นควรให้ผู้ที่มีความรู้เป็นผู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเหล่านี้ออกจากจุดเกิดเหตุ

                3.ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

 • เมื่อนำผู้ป่วยออกมายังที่ปลอดภัยแล้ว พบว่าผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจหรือหายใจผิดปกติ ควรขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และทำการกดนวดหัวใจเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องตัน

                4.การกดนวดหัวใจ

 • เมื่อผู้ประสบเหตุหัวใจหยุดเต้น ระหว่างที่รอรถพยาบาลมานั้นให้ทำการกดนวดหัวใจ เริ่มที่วางสันมือเหนือลิ้นปีประมาณ 2 นิ้ว จากนั้นประสานมือเพื่อทำการกดหัวใจ 100 – 120 ครั้ง/นาที ความลึก 5 ชม.หรือ 2 นิ้ว จนกว่ารถพยาบาลหรือทีมฉุกเฉินทางการแพทย์มาถึง

                5.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AED

 • ระหว่างการกดนวดหัวใจให้หาเครื่อง AED ใกล้ตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเครื่องเพื่อทำการช่วยเหลือผู้ป่วย

                การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด

 1. หมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟอยู่เสมอ และควรซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดให้เรียบร้อย
 2. บริเวณที่วางสายไฟ ไม่ควรวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากทับลงไป และวางให้พ้นทาง
 3. ระมัดระวังไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำ
 4. ห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยที่ไม่มีความรู้
 5. ไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
 6. ต่อสายดินเพื่อให้กระแสไฟลงดินเมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว
 7. ติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันที่ดี
Shares:
QR Code :
QR Code