ป้องกันการจมน้ำในประเทศไทย

จมน้ำ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงแรมโนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการสัมมนาป้องกันการจมน้ำประเทศไทย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค , แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาไทยเข้าร่วม พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งภาคสาธารณสุข ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน นักวิชาการ และจิตอาสา ทั่วประเทศ และผู้แทนทีมผู้ก่อการดีที่เข้ารับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 500 คนน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=327573

Shares:
QR Code :
QR Code