ป่วยติดเตียง ก็ยังออกกำลังกายได้นะ!!

 

คำถามพบบ่อย ผู้ป่วยติดเตียง ออกกำลังกายได้จริงหรือ

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code