ปี62เพิ่ม ‘เดย์แคร์’ ดูแลคนชรา68ศูนย์สธ.

ที่มา : แนวหน้า


ปี62เพิ่ม ‘เดย์แคร์’ ดูแลคนชรา68ศูนย์สธ. thaihealth


แฟ้มภาพ


ขยาย “โฮมเดย์แคร์” ในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ ปี62เพิ่ม 68 ศูนย์ฯ


นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2562 จะดำเนินการต่อเนื่องโครงการศูนย์สร้างสุขทุกวัยตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่เปิดตัวนำร่องไป 9 แห่งถือว่าประสบความสำเร็จมาก มีผู้เข้ามาใช้เพิ่มขึ้น 3-4 เท่า ต้องพัฒนาต่อให้ครบวงจร โดยรวมศูนย์สร้างสุขเข้าไว้กับห้องสมุดหรือสวนสาธารณะ ให้มีกิจกรรมหลากหลายทั้งในและนอกอาคาร จะตอบโจทย์สังคมเมืองที่มีความต้องการพื้นที่สาธารณะ “Public Space” เหมือนเมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ หากเราสามารถพัฒนาเชื่อมศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และสวนสาธารณะที่มีพื้นที่ติดต่อเนื่องกันจะเป็นแลนด์มาร์คของเมืองได้ ขณะนี้ มองไว้ในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและลาดกระบังที่มีความพร้อมสามารถพัฒนาได้ หรือจะเป็นสวนลุมพินี เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กลางเมือง มีประชาชนจำนวนมากมาพักผ่อน ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่างๆหลากหลาย ซึ่งในพื้นที่สวนลุมพินี มีศูนย์สร้างสุขทุกวัย และห้องสมุดอยู่แล้ว ทั้งห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้และห้องสมุดสำหรับเด็กเล็ก หากพัฒนาให้มีความต่อเนื่องก็จะทำให้เป็นศูนย์สร้างสุขครบวงจรของคนเมืองได้


นอกจากนี้ จะเดินหน้าเรื่องผู้สูงอายุทั้งในส่วนของสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ โดยขยาย “โฮมเดย์แคร์” ในศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร ดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ ในปี 2561 เริ่มนำร่องไปแล้ว 2 ศูนย์ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง และ ศูนย์สาธารณสุข 45 ร่มเกล้า รับดูแลผู้สูงอายุในวันจันทร์-ศุกร์ ศูนย์ละ 40-50 คน ในปี 2562 จะพัฒนาต่อเนื่องให้ครบทั้ง 68 ศูนย์ จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้มากขึ้น และอาจพัฒนาต่อไปยังศูนย์สร้างสุขทุกวัยให้มี “เดย์แคร์” ดูแลผู้สูงอายุด้วยในอนาคต ก็จะเป็นศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ดูแลทั้งเรื่องกิจกรรมใช้เวลาว่าง สุขภาพออกกำลังกาย อาหารการกิน ฝึกอาชีพ ให้เป็นวิทยากรผู้สูงอายุ จะสามารถตอบโจทย์สังคมยุคปัจจุบันที่ส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเดี่ยว ลูกหลานไปทำงานอาจทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านลำพัง ก็สามารถนำไปฝากให้ศูนย์ เดย์แคร์ ดูแลได้

Shares:
QR Code :
QR Code