ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ งดรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

ที่มา : กรมการเเพทย์


ปีใหม่ ดื่มไม่ขับ งดรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด thaihealth


เเฟ้มภาพ


สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ เตือนประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ ดื่มต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะโดยเด็ดขาด งดการรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่แออัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19


นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดยาว ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพักผ่อนกับครอบครัว หรือเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสอากาสหนาวเย็น อาจมีการรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างการเดินทาง หรือแวะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหารแล้วเดินทางต่อ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะเมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกาย จะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สูญเสียทรัพย์สิน บาดเจ็บและร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต


การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายผู้ดื่มแล้ว หากเมาแล้วขับจะมีโทษตามกฎหมาย โดยจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งพักการใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต มีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับตั้งแต่ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 การรวมกลุ่ม เพื่อดื่มสังสรรค์ จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อมากยิ่งขึ้น ยิ่งในผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานฆ่าเชื้อโรคในร่างกายได้ไม่เต็มที่ มีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการติดเชื้อ COVID -19 ด้วย


นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลปีใหม่ ย้ำเตือนทุกคนที่ต้องขับขี่ยานพาหนะเพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ เตรียมความพร้อมของรถโดยการตรวจเช็กสภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ เดินทางด้วยความระมัดระวัง มีสติรอบคอบ มีน้ำใจบนท้องถนน หากรู้สึกอ่อนเพลียควรหยุดแวะพักในจุดพักรถและต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนหรือระหว่างการขับรถโดยเด็ดขาด


พร้อมทั้งดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ งดการรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่คนแออัด ย้ำคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ต้องดูแลซึ่งกันและกัน คอยบอกคอยเตือน หากมีการดื่มต้องไม่ให้ขับขี่โดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สูญเสียทรัพย์ บาดเจ็บ ร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต เท่านี้ก็จะสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย


หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา หรือยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmindat.go.th 

Shares:
QR Code :
QR Code