ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน

บขสดื่มไม่ขับ

วันที่ 28 ธ.ค. 2565 ณ สถานีขนส่งหมอชิต มูลนิธิเมาไม่ขับ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ปีใหม่ปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุทางถนน” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว คาดว่าจะมีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก หรือช่วง 7 วันอันตราย ตนในฐานะดูแลกำกับกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำนโยบายสำคัญคือความปลอดภัยในการเดินทางให้ประชาชน ได้กำหนดมาตรการให้พนักงานขับรถต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ขับขี่รถ บขส. ขสมก. และรถร่วม ปลอดจากแอลกอฮอล์ ตรวจเข้มในเรื่องการดื่มสุรา การขับรถเร็ว การพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะผู้ขับขี่รถสาธารณะเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=322206

Shares:
QR Code :
QR Code