ปีใหม่นี้…วางแก้วเหล้าก่อนนะ

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน team content www.thaihealth.or.th


ข้อมูลบางส่วนจากโครงการสวดมนต์ข้ามปี


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปีใหม่นี้...วางแก้วเหล้าก่อนนะ thaihealth


ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ก้าวเข้ามา หลายคนมีแพลนเคาท์ดาวน์ที่บ้านหรือออกไปสร้างสรรค์ตามสถานที่ต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่าการดื่มเฉลิมฉลอง มีผลเสียต่อสุขภาพและอาจก่อให้อุบัติเหตุจากการเดินทางไม่น้อย ในปีนี้ลองเปลี่ยนมาทำกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ทบทวนตัวเองในปีที่ผ่านมา และตั้งจุดหมายที่ดีในปีต่อๆ ไป นอกจากจะมีประโยชน์ด้านสุขภาพกาย ยังมีผลด้านสุขภาพใจ สติ สังคม และปัญญาอีกด้วย


วันนี้ทีมเว็บไซต์ สสส. มีกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม” มาฝากทุกคนที่ยังไม่มีแพลนไปไหนและอยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆ เพื่อเติมเต็มคุณในแบบที่ดีกว่าค่ะ


“สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม” เป็นกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี ซึ่งจะจัดทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ


สำหรับในส่วนกลางให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมร่วมกับ 11 วัดนำร่อง ได้แก่ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดเทพศิรินทราวาส วัดพิชยญาติการาม วัดประยุรวงศาวาส วัดสามพระยา วัดยานนาวา วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดคลองเตยใน วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ และ วัดสระเกศ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) พิธีเจริญจิตตภาวนา เวลา 18.00-20.00 น. 2) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 20.30-22.00 น. และ 3) พิธีมหามงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 22.30-01.00 น. ส่วนในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2561 จะมีพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น.


ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมผลักดัน และส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตลอดมาตั้งแต่ปี 2552-2553 เป็นต้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากวัดที่กระจายทั่วประเทศ พุทธมณฑล และได้รับความร่วมมือจากคนมากมาย ทั้งนักแสดง คนมีชื่อเสียง และคนทั่วไปจนกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่คนวัยหนุ่มสาวเลือกที่จะเข้ามาสงบจิตใจ เพิ่มความแข็งแรงของสติ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่โหมดการเรียนหรือทำงาน


ในเมื่อเรามีความเชื่อว่าช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงสำคัญที่ถ้าเราเริ่มต้นปีแบบไหนก็มักจะเป็นแบบนั้นตลอดทั้งปี ดังนั้นการมีสติก็ย่อมดีกว่าการขาดสติจากฤทธิ์เหล้า เพราะนอกจากจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ขาดสติจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาท ล่วงละเมิดทางเพศ อาชญากรรมแล้ว เหล้ายังเป็นปัจจัยอันดับ 1 ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนถึงร้อยละ 36.59 จากสถิติในช่วง 7 วันอันตรายปีใหม่ 2559 นอกจากนี้ สสส. ยังมีการรณรงค์ประเด็นของขวัญปีใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ โดยผลิตสปอตโฆษณาชุด ‘ให้เหล้า = แช่ง’ และ ‘คิดถึง กลับบ้านปลอดภัย’


นอกจากนี้แล้ว ข้อดีของการร่วมสวดมนต์ข้ามปี ได้ก่อประโยชน์มากมาย


1. การเฉลิมฉลองในวัด เป็นการ "จำกัด" การสมโภชให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม ทำให้ไม่มีการแสดงหรือพฤติกรรมเลยเถิดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย


2. เป็นการลดความเสี่ยงจากการตกเป็น ทาสของอบายมุขทุกชนิด


3. เป็นการเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัย ไม่ต้องห่วงภยันตรายจากการทะเลาะวิวาท ตีรัน ฟันแทง หรืออุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ


4. เป็นโอกาสทองของการปฏิบัติธรรม เพื่อน้อมนำสิ่งดีๆ ที่เป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต


5. เป็นจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งดีๆ เพื่อชีวิตในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เหมือนคำกล่าวที่ว่า "เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" เมื่อ "เริ่มต้นด้วยธรรมและต้อนรับด้วยศีล" ด้วยการสวดมนต์ ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมข้ามปี ชีวิตก็ย่อมจะพบแต่สิ่งดีๆ ตลอดปีและตลอดไป


สำหรับการสวดมนต์แต่ละครั้ง หากสวดด้วยความตั้งใจจริง หมั่นพิจารณาเนื้อความจนเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความหมายของบทสวดนั้นๆ ย่อมได้รับผลานิสงส์มากมาย 1) เป็นการสร้างศรัทธา (สทฺธาพลํ) คือ ความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนะตรัย 2) เป็นการสร้างปัญญา (ปญฺญาพลํ) คือ การสร้างสรรค์พลังทางปัญญา 3) เป็นการไล่ความขี้เกียจ และตัดความเห็นแก่ตัว 4) จิตสงบเป็นสมาธิ ในขณะที่สวดมนต์ 5) ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวคือ ในขณะที่เรากำลังสวดมนต์อยู่นั้น เราย่อมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล สมาธิ ปัญญา


ในปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้าน และท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ตักตวงความสุข เติมพลังชีวิตให้เต็มที่พร้อมกลับมาทำงานและใช้ชีวิตในปีต่อไปกันค่ะ

Shares:
QR Code :
QR Code