ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด ป้องกันไข้หวัดใหญ่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงฤดูหนาวมักมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยสาธารณสุขจังหวัดตรัง เตรียมเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจ็บป่วย พร้อมแนะนำหลัก ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หรือที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพราะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อง่ายแค่ไอหรือจามรดกัน


นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ ทั้งการให้บริการฉีดวัคซีนครอบคลุมใน 7 กลุ่มเสี่ยงการเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์การระบาด รวมทั้งการเฝ้าระวังผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกัน ให้คำแนะนำประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพราะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง (น้ำมูกน้ำลาย หรือเสมหะ) ของผู้ป่วยผ่านการไอหรือจามรดกัน โดยหลังจากได้รับเชื้อจะมีไข้สูงอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากและปวดศีรษะอ่อนเพลีย แต่สามารถหายเองได้ใน 5 – 7 วัน กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดบวม หายใจลำบาก และอาจทำให้เสียชีวิตได้ 


ดังนั้น ขอให้ยึดหลัก "ปิด-ล้าง-เลี่ยง-หยุด" ปิด คือ ปิดปากปิดจมูกเมื่อไอจาม ต้องใช้หน้ากากอนามัย หรือ กระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง ล้าง คือ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสสิ่งของกลอนประตู ราวบันได ราวบนรถโดยสาร เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน จนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หอบหืด ผู้ที่มีโรคอ้วน เป็นต้น หากมีอาการป่วย หรืออาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ