ปิดเทอมใหญ่ กิจกรรมไหน…ถูกใจวัยรุ่น

ที่มา : กรมการแพทย์


                   ปิดเทอมใหญ่ เป็นช่วงที่ครอบครัวมีเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างพัฒนาการ ความอบอุ่น ความมั่นใจ กิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ช่วยสร้างทักษะด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น

วัยรุ่นฟันน้ำนม อายุ 5-7 ปี
กิจกรรมวัยเด็ก ต้องเน้นความสนุก แบบน่าตื่นเต้น เช่น
– วาดภาพระบายสี
– ฟังและเล่านิทาน
– ปิกนิก
– เล่นกีฬา
– ร้องเพลง
– เที่ยวสวนสัตว์

วัยรุ่นประถม-มัธยม อายุ 8-17 ปี
กิจกรรมวัยเข้าสังคม ต้องสนุก แบบท้าทายความสามารถ เช่น
– เล่นวอลเลย์บอล
– เล่นกีฬาทางน้ำ
– ปีนผาจำลอง ไต่เชือก
– ปั่นจักรยาน
– เดินป่าชมธรรมชาติ
– ตั้งค่ายพักแรม

Shares:
QR Code :
QR Code