ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันว่าง

featured

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดขึ้น ในปี 2562 มีกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 1,248 กิจกรรม รวมถึงการเปิดรับตำแหน่งงานพิเศษ 10,000 ตำแหน่ง ที่สำคัญปีนี้ สสส. จัดอบรมนักจัดการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่น่าสนใจอุดช่องโหว่ที่สำรวจพบว่า มีเด็กกว่า 43% เข้าไม่ถึงกิจกรรมอะไรเลยเพราะบ้านอยู่ไกล โดยนำร่องเพิ่มในพื้นที่ 15 จังหวัด กิจกรรมทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ใน www.ปิดเทอมสร้างสรรค์.com ซึ่งเด็กเยาวชนสามารถค้นหากิจกรรมที่มีความหลากหลายใน 4 หมวดหมู่ คือ ตามความฝัน ค้นหาตัวตน แบ่งปันสังคม และสนุกฝึกฝนเปิดโลกเรียนรู้ เพื่อเป็นช่องทางให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าถึงกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ที่สนใจได้ง่ายขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2BOy3Vt

Shares:
QR Code :
QR Code