ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไร ให้มีสุขภาพดี

เรื่องโดย : ดนยา สุเวทเวทิน Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไร ให้มีสุขภาพดี thaihealth


หากพูดถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากกิจกรรมภายในงานที่เป็นสิ่งสำคัญแล้ว ‘อาหารและเครื่องดื่ม’ ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจในช่วงเทศกาลดังกล่าว


เพราะพฤติกรรมการกินอาหารของแต่ละคน เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น ผู้ที่ชอบดื่มสุรามักพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ผู้ที่ชอบกินอาหารไม่สุกมักพบว่าป่วยเป็นมะเร็งทางเดินน้ำดี ผู้ที่ชอบทานรสหวานจัดมักพบว่าป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น


เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงนำ แนวทางการกินในช่วงเทศกาล จาก ผศ.ดร.ฉัตรนภา หัตถโกศล เครือข่ายคนไทยไร้พุง อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาฝากดังนี้


กินอย่างมีเหตุและมีผล ไม่ควรสนุกกับงานจนรีบตะบี้ตะบันตักอาหารใส่จานอย่างขาดสติ งานปาร์ตี้ต้อนรับปีใหม่แบบนี้ควรเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน โดยเลือกกินอย่างมีเหตุและผล คำนึงถึงคุณค่าอาหารและพลังงานที่จะได้รับควบคู่ไปกับการวางแผนออกกำลังกาย ลองเลือกตักอาหารที่มีกากใยมากกว่าไขมัน  เมื่อรู้สึกเริ่มอิ่มแล้วให้กินอาหารอย่างช้าๆ หรือลุกขึ้นเดินหากิจกรรมอย่างอื่นทำแล้วค่อยกลับมากินต่อก็ไม่เสียหาย


ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไร ให้มีสุขภาพดี thaihealth


อย่าอดมื้อ เพื่อกินอีกหลายๆ มื้อ ไม่ควรอดมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันเพื่อรอกินมื้อดึกในงานเพียงอย่างเดียว เพราะการอดอาหารส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง ที่จะส่งผลให้เกิดการกินเพิ่มในมื้ออื่นๆ และการอดอาหารยังมีส่วนทำให้คนเหล่านั้นมีระดับความสุขและความสนุกลดลงอีกด้วย


ทำกินเอง ปลอดภัยเอง อร่อยเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดี จะดีกว่าไหมหากเราเป็นผู้ควบคุมได้ทั้งวัตถุดิบและกรรมวิธีในการปรุงรสได้เอง ลดการทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสชาติจัด ‘หวาน มัน เค็ม’ เช่น เปลี่ยนจากน้ำอัดลมเป็นน้ำผลไม้คั้นสด เปลี่ยนจากขนมขบเคี้ยวซองๆ เป็นการทำเบเกอรี่ชิ้นเล็กที่อุดมไปด้วยคุณค่าและสารอาหาร ที่สำคัญไม่ควรลืมที่จะให้ปาร์ตี้นี้เป็นจุดเริ่มต้นการเริ่มทำอาหารแบบเดิมด้วยวิธีใหม่ๆ อย่างการ นึ่ง อบ เผา ลวก แทนการทอด


ปาร์ตี้ปีใหม่อย่างไร ให้มีสุขภาพดี thaihealth


หากิจกรรมเผื่อการเผาผลาญ คงไม่ดีแน่ๆ หากการปาร์ตี้จะมีแต่การเลี้ยงฉลองแล้วจบลงเพียงเท่านี้ ดังนั้นเพื่อการเพิ่มการเผาผลาญพลังงานที่ได้รับไปทั้งคืน ควรเดินไปพูดคุยกับเพื่อน ในงานบ่อยๆ แวะถ่ายรูปโต๊ะนั้น แอบหยิบขนมโต๊ะตรงข้าม หรือลองหากิจกรรมนันทนาการเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และความสนุกในงานอย่างเช่น การเหยียบลูกโป่ง การเล่นเก้าอี้ดนตรี การต่อแถวเล่นใบ้คำ การเล่นใบ้เพลง เป็นต้น


เทคนิคทั้ง 4 ข้อดังกล่าวนี้ จะทำให้ปาร์ตี้ปีใหม่เต็มไปด้วยการมีสุขภาพที่ดี และระมัดระวังในการกินอาหารอร่อยมากขึ้น ซึ่งเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเริ่มหันมาใส่ใจต่อพฤติกรรมการกินอาหารให้มากขึ้นควบคู่กับการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลโรคค่ะ


 

Shares:
QR Code :
QR Code