ปั้นโรงเรียนสูงวัยต้นแบบ จ.จันทบุรี

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากแฟนเพจโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่


ปั้นโรงเรียนสูงวัยต้นแบบ จ.จันทบุรี thaihealth


ปัจจุบันไทยมีโรงเรียนผู้สูงอายุกว่า 1,100 แห่ง ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ดังเช่นที่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่ได้ก่อตั้งมานานกว่า 5 ปี สามารถพัฒนาหลักสูตรเป็นของตัวเอง และสร้างผู้สูงวัยให้มีความเข้มแข็งเป็นแกนหลักให้ชาวชุมชน


นริศ กิจอุดม นายก อบต.วังใหม่ เปิดเผยถึงการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ ว่า ชุมชนได้ให้ความสำคัญในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ซึ่งมีเกือบ 1,000 คน เพราะคนเหล่านี้คือภาระทางบ้านทำให้ถูกบดบังศักยภาพ การเปิดโอกาสให้เขาได้ออกมาพบปะเพื่อน ได้มีกิจกรรมทำจะได้ไม่เบื่อ ไม่เหงา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของผู้สูงวัย ทั้งเรื่องการดูแลร่างกาย อาหาร อารมณ์ และการส่งเสริมอาชีพ


แต่การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในตอนแรกไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะหลายคนยังไม่เข้าใจ ซึ่ง ใกล้รุ่ง จิตตรง ปลัด อบต.วังใหม่ บอกถึงเรื่องนี้ว่า หลังจากประชาคมร่วมกับชุมชนว่าจะทำ หลายคนก็แย้งว่าจะเอาคนแก่มานั่งเรียนหนังสือเหมือนเด็ก ซึ่งทาง อบต.ได้ชี้แจงว่า ไม่ใช่ แต่จะให้ผู้สูงอายุมาเรียนวิธีการดูแลตัวเอง มีกิจกรรมให้ได้ผ่อนคลาย และพัฒนาศักยภาพทุกด้าน


ปั้นโรงเรียนสูงวัยต้นแบบ จ.จันทบุรี thaihealth


"วิชาการเราไม่หวัง แต่เราเน้นในส่วนของการดูแลสุขภาพ เป้าหมายลึก ๆ คือ ให้เขาได้ออกจากบ้านมาอยู่กับสังคม เพราะบางคนเขาไม่ออกมา เป็นโรคซึมเศร้า ไม่ไปไหน ไม่สุงสิงกับใคร แต่พอได้มาโรงเรียนเขาหาย ได้หัวเราะ ได้เจอเพื่อนรุ่นเดียวกัน สุขภาพกาย สุขภาพจิตก็ดีขึ้น"


รร.ผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ เปิดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี ด้วยวิชาสังคม ประวัติศาสตร์ การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย นันทนาการ เศรษฐกิจพอเพียง และการงานอาชีพ การวัดผลใช้วิธีถอดบทเรียนเป็นกลุ่มแทนการสอบ "รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดได้" และจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องผ่านจุดประสงค์ที่ครูผู้สอนกำหนดหรือต้องเข้าร่วมกิจกรรมใหญ่ที่กำหนดอย่างน้อย 1 กิจกรรม เมื่อเรียนครบ 3 ปีจะได้รับ "ปัญญาบัติ" และในปีที่ 4 เป็นต้นไปจะเป็นหลักสูตร "เชี่ยวชาญชีวิต" สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดหรือวิทยากรได้


ปั้นโรงเรียนสูงวัยต้นแบบ จ.จันทบุรี thaihealth


ลุงสำราญ ยิ้มจั่น หัวหน้าชั้นปีที่ 5 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ บอกอีกว่า อย่าไปปล่อยให้คนแก่หมดสภาพอยู่กับบ้าน แล้วร่วงโรยไปในที่สุด ทุกคนยังมีเรี่ยวแรงอย่างที่เราเป็นอยู่ที่คนในชุมชนให้การยอมรับ เวลามีงาน มีกิจกรรมในชุมชน ก็ได้ผู้สูงอายุนี่แหละเป็นกำลังสำคัญ


นอกจากการมีโรงเรียนผู้สูงอายุ ทำหน้าที่พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว อบต.วังใหม่ ยังมีกองทุนและเงินออมสำหรับผู้สูงวัยเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายและเป็นสวัสดิการยามเจ็บป่วยด้วยการออมวันละ 1 บาท เพื่อให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายอย่างมีความสุข


ปัจจุบัน อบต.วังใหม่ ร่วมมือกับสำนักสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พัฒนา รร.ผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ และยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้องค์ความรู้ และใช้ความต้องการของผู้สูงอายุมาเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบที่ท้องถิ่นหลายแห่งแวะเวียนมาศึกษาดูงานไม่ขาดสาย

Shares:
QR Code :
QR Code