ปั้นเยาวชนรู้จริง-ทำจริง เสริมหัวใจจิตอาสา

สสส.สานต่อค่ายแนวใหม่ เน้นปั้นเยาวชนรู้จริง-ทำจริง เสริมหัวใจจิตอาสา

น.ส. ปรารถนา จันทรุพันธุ์ หัวหน้าโครงการสังเคราะห์ความรู้โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิโกมลคีมทอง ใช้เป็นกิจกรรมให้เยาวชนสร้างประโยชน์ให้สังคม กล่าวว่า ตลอด 7 ปีที่โครงการดำเนินงานได้ยกระดับกิจกรรมทำค่ายของเยาวชน จากเดิมที่ให้ทุนสนับสนุนออกไปทำค่ายสร้างประสบการณ์ พัฒนาสู่การสร้างความคิดเรื่องจิตอาสาโดยใช้ค่ายอาสาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ พัฒนาสุขภาวะกับตนเองและชุมชนที่เยาวชนเข้าไปทำงาน

พร้อมกันนี้กิจกรรมยังเกิดพื้นที่ค่ายต้นแบบเกิดบุคลากรเพื่อสังคมหน้าใหม่ๆ ซึ่งไม่เมินเฉยต่อปัญหาความเดือดร้อนของผู้อื่น สนใจเรื่องความไม่เป็นธรรมในสังคมต้องการส่วนร่วมแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ศักยภาพและความถนัด

น.ส. ปรารถนา กล่าวว่า กิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนตั้งคำถามกับเรื่องสิทธิ ความรู้เรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายกับผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ความสมดุลระหว่างความเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกับวิถีชีวิตดั้งเดิม ก่อนเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในลักษณะร่วมกันลงมือปฏิบัติจริง ชวนกันไปทำ ไม่ใช่แค่การพร่ำสอนให้ข้อมูลเพียงอย่างเดียว กล้าจะทบทวนตนเองและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่ามากขึ้น เช่นเดียวตอกย้ำกระบวนทัศน์ด้วยการติดตามผลงานและสังเกตความก้าวหน้า เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะการใช้ปัญญา ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อการตัดสินใจให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ที่บริบทสังคมล้วนซับซ้อนและมีความเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้กิจกรรมในระยะใหม่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในช่วงกันยายนนี้

 

ที่มา :  เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code