ปั่นไป เดินไป ในเมืองเพชร

ที่มา : แฟนเพจเด็กเพชรอ่านเมือง


ภาพประกอบจากแฟนเพจเด็กเพชรอ่านเมือง


ปั่นไป เดินไป ในเมืองเพชร thaihealth


จังหวัดเพชรบุรี ปิดกิจกรรมงานเสวนา"ปั่นไป เดินไป ในเมืองเพชร"


เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบุรีร่วมจัดงานเสวนา "ปั่นไป เดินไป ในเมืองเพชร" จากสถาบันอาศรมศิลป์ ในนามโครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองเพชรบุรีเป็นเมืองสุขภาวะ สนับสนุนโดย (สสส) ร่วมกับกลุ่มหวานเย็น,คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี ,กลุ่มเพื่อนรักจักรยานโบราณ บ้านพี่โส เพ็ชร์บุรี. จัดงานนี้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่นำร่อง นำไปสู่การออกแบบกายภาพของเมืองที่เอื้อต่อการเดินและการใช้จักรยานสำหรับการท่องเที่ยวและชีวิตประจำวันในจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน

Shares:
QR Code :
QR Code