‘ปั่นปันปัญญา’ เรียนรูุ้ทุกหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากเว็บไซต์อ่าน (ยกกำลัง) สุข โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


'ปั่นปันปัญญา' เรียนรูุ้ทุกหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม thaihealth


"อ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวลำปาง" รณรงค์สร้างกระแสการอ่านด้วยกิจกรรม "ปั่น ปัน ปัญญา"


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนโครงการ "อ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวลำปาง" รณรงค์สร้างกระแสการอ่านด้วยกิจกรรม "ปั่น ปัน ปัญญา : อ่านสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน" ระดมหนังสือดี และมอบตู้หนังสือให้ทุกหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม และร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ผ่านเส้นทางการปั่น โดยได้รับเกียรติจากนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธีเปิด


สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการอ่านยกกำลังสุข เพิ่มสุขจาวลำปาง ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม โดยเข้าสู่ปีที่ 6 ขับเคลื่อนงานทั้งในระดับพื้นที่ และนโยบาย ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้กิจกรรม "ปั่น ปัน ปัญญา : อ่านสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน" เป็นหนึ่งในการให้ชุมชนท้องถิ่นในอ.แจ้ห่มทั้ง 8 พื้นที่ ได้แก่ อบต.เมืองมาย อบต. วิเชตนคร อบต.แจ้ห่ม อบต.แม่สุก อบต.ปงดอน เทศบาลตำบลบ้านสา เทศบาลตำบลแจ้ห่ม และเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนอำเภอรักการอ่านเต็มพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีการส่งมอบตู้หนังสือปันกันอ่าน Book Sharing Thailand เพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนกันอ่านในชุมชน เพิ่มขึ้นตำบลละ 2 จุด


'ปั่นปันปัญญา' เรียนรูุ้ทุกหมู่บ้านใน อ.แจ้ห่ม thaihealth


สำหรับกิจกรรม "ปั่น ปัน ปัญญา : อ่านสัมพันธ์ครอบครัวและชุมชน" ทั้ง 8 ตำบลในอ.แจ้ห่ม จะเริ่มพร้อมกันในวันและเวลาเดียวกันของทุกตำบล เฉพาะที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มจะมี 3 ตำบล มาจัดร่วมกัน ได้แก่ ต.วิเชตนคร ต.แจ้ห่ม และเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ใช้จุดปล่อยขบวนจักรยาน ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ขบวนจักรยานจะนำไปสู่เส้นทางเรียนรู้สำคัญ เช่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองแจ้ห่ม ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ, เรียนรู้วิธีการเลี้ยงปูและการทำน้ำปูวิถีภูมิปัญญา ต.วิเชตนคร, เรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานเชิงท่องเที่ยว ณ ไร่ทรัพย์หมื่นแสน ต.แจ้ห่ม และปิดท้ายด้วย การเรียนรู้การจัดมุมส่งเสริมการอ่านมีชีวิตในครอบครัว (มุมอ่านมีชีวิต) ณ บ้านคุณพรทิพย์ มีมานะ บ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม รวมระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร


กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากนักปั่นจิตอาสาและประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน ในอ.แจ้ห่ม และอีก 500 คน ใน 5 ตำบล ที่ทำกิจกรรมวันเดียวกัน เพื่อช่วยกันระดมหนังสือดี โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะนำหนังสือภาพ หรือหนังสือนิทานมาลงทะเบียน อย่างน้อยคนละ 1 เล่ม และเปิดรับบริจาคตลอดระยะเส้นทางที่ผ่านด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code