ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า

ที่มา : หนังสืออย่าปล่อยให้ซึมเศร้า กล้ำกราย


ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า thaihealth


แฟ้มภาพ


ภาวะซึมเศร้าอาจก่อตัวขึ้นแบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป เป็นเดือนก็ได้ หรือเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ ก็ได้   ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่มากระทบจิตใจว่ารุนแรงเพียงใด  ลักษณะนิสัยใจคอของเจ้าตัวเป็นอย่างไร  และได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากเพียงใด


ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า


1.กรรมพันธุ์  มีส่วนเกี่ยวข้องสูง โดยเฉพาะในกรณีของคนที่เป็นโรคซึมเศร้า ซ้ำหลายๆครั้ง


2.สารเคมีในสมองผิดปกติ  คือสารเซโรโทนิน  และนอร์เอพิเนฟริน  ซึ่งเป็นสาระสำคัญลดต่ำลง  รวมถึงอาจมีความผิดปกติของเซลล์รับสื่อเคมีเหล่านี้ด้วย


3.ลักษณะนิสัยส่วนตัว เช่น เป็นคนมองตัวเองในแง่ลบ หรือมองโลกในแง่ร้าย คนเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน เช่น ตกงาน หย่าร้างหรือถูกทอดทิ้ง  จะมีแนวโน้มเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย

Shares:
QR Code :
QR Code