ปศุสัตว์เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ในสัตว์

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้าออนไลน์


ปศุสัตว์เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ในสัตว์ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมปศุสัตว์ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และไวรัสกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรักษาความสะอาด ล้างมือทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวถึงกรณีสื่อรายงานพบสุนัขสายพันธุ์ปอมเมอเรเนียน (Pomeranian) ในฮ่องกง ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หลังเจ้าของป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทางการฮ่องกงยืนยันว่าสุนัขตัวดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (SARS-CoV-2) จริงซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนี้จากมนุษย์ไปสู่สัตว์ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กรมีความเห็นตรงกันว่า สุนัขตัวดังกล่าวติดเชื้อจริง แต่เป็นการติดเชื้อระดับต่ำ มีแนวโน้มเป็นการติดเชื้อจากมนุษย์สู่สัตว์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานว่า สัตว์เลี้ยงสามารถเป็นแหล่งแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสู่มนุษย์


ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน และรายงานว่าสัตว์เลี้ยงสามารถเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สู่คนได้ ดังนั้น ผู้เลี้ยงสัตว์จึงไม่ควรกังวลว่าสัตว์เลี้ยงจะแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมปศุสัตว์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง 3 ประการ ดังนี้


ประการแรก ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง ประการที่สอง ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงกับสัตว์เลี้ยงควรให้บุคคลอื่นที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ดูแลสัตว์แทน และประการสุดท้าย เจ้าของสัตว์เลี้ยงสามารถติดต่อปรึกษา หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกแห่ง หรือโทร.สายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3255-6888 และ application DLD 4.0


อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ดำเนินการเฝ้าระวังโรคโคโรนาไวรัส และไวรัสกลุ่มอื่นๆที่เป็นโรคอุบัติใหม่ ทั้งในปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เฝ้าระวังโรคเมอร์ซาร์ และอื่นๆ รวมทั้งจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือการเกิดโรคสัตว์ การดำเนินการเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการในการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการเตรียมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว สังคม และความมั่นคงของประเทศต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code