ปศุสัตว์ยึดหมูไร้ที่มา เสี่ยง ‘อหิวาต์แอฟริกา’

ที่มา : แนวหน้า


ปศุสัตว์ยึดหมูไร้ที่มา เสี่ยง ‘อหิวาต์แอฟริกา’ thaihealth


แฟ้มภาพ


ปศุสัตว์ นำทีมตรวจค้นห้องเย็น 3 แห่ง เขตยานนาวา พบซากสุกรแช่แข็งไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ 2 ตัน มูลค่ากว่า 2.5 แสน เสี่ยงติดเชื้อโรค “อหิวาห์แอฟริกาในสุกร” คาดถูกลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ เข้าตรวจค้นห้องเย็นไม่ทราบชื่อ 3 แห่ง ในพื้นที่แขวงสวนหลวง และแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กทม.โดยพบซากสุกรแช่แข็ง ไม่ทราบแหล่งที่มาจำนวนมาก


สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) โดยพบซากสุกรแช่แข็ง ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือสถานที่ผลิตที่ชัดเจน ไม่มีเอกสารหลักฐานผ่านการตรวจสอบจากสัตวแพทย์ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสุกร จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคระบาดปะปนมากับซากสุกรดังกล่าว


ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการได้อายัดซากสุกรแช่แข็ง 640 ตัว น้ำหนักประมาณ 1,900 กิโลกรัม หรือเกือบ 2 ตัน มูลค่าประมาณ 250,000 บาท ไว้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย


นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผยด้วยว่า ปัจจุบันยังมีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงการเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้ซากสัตว์ดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบจึงมีความเสี่ยงที่อาจเป็นพาหะของโรคระบาดได้ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการเข้มงวด ตรวจสอบการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศ และควบคุมการเคลื่อนย้ายภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค


อย่างไรก็ดี กรมปศุสัตว์ อำนวยความสะดวกในการอนุญาตนำเข้าและเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งประชาชนที่ต้องการข้อมูล หรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถติดต่อให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดผ่านทางแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ทุกระบบ

Shares:
QR Code :
QR Code