ปศุสัตว์คุมเข้มเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ที่มา : MGR Online


กรมปศุสัตว์คุมเข้มเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ หรือวอร์รูม เฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โดยกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค มิให้สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้


นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงรายงานการพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้น ว่า กรมปศุสัตว์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ หรือวอร์รูม เฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์โดยกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของโรค มิให้สามารถเข้ามาสร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยได้ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลของวอร์รูม พบการระบาดของโรคล่าสุดในประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ในมณฑลจี๋หลิน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ และที่เขตปกครองพิเศษมองโกลเลีย ทำให้สถานการณ์การระบาดในประเทศจีนตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีการระบาดรวมทั้งสิ้น 20 รอบ ใน 8 มณฑล และสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ทั่วโลกตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 21 กันยายน 2561 พบการระบาด 14 ครั้ง ในทวีปยุโรป 4 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 1 ประเทศ และทวีปเอเชีย 1 ประเทศอย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ได้เข้มงวดการตรวจจับการลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยง นำเข้ามาในประเทศโดยประสานความร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามช่องทางเข้าออก เช่น สนามบินนานาชาติ ท่าเรือ จุดผ่านแดนต่างๆ สำหรับในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้ใช้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และสุนัขดมกลิ่นซึ่งมีระบบประสาทในการรับกลิ่นที่ดีกว่ามนุษย์ถึง 40 เท่า ร่วมตรวจที่สายพานสัมภาระ ร่วมกับการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ของกรมศุลกากร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับได้ดีกว่าเดิม สุนัขมีความสามารถตรวจพบแม้ว่าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดอย่างแน่นหนา ซึ่งช่วยแก้ไขข้อจำกัดในกรณีเครื่องเอ็กซเรย์ดูได้เพียงมิติเดียวนอกจากนี้ ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ยังได้แจ้งขอความร่วมมือ กรมศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้มงวดตรวจการลักลอบนำผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เข้าประเทศในทุกช่องทางอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code