ปลูกผักอย่างไรให้สุขภาพดีทั้งคนทั้งผัก

        เวลาบอกว่าเราทำโครงการสวนผักคนเมือง ส่งเสริมให้คนในเมืองเรียนรู้เรื่องการพึ่งตนเองด้านอาหารด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการผลิต นอกจากคำถามว่าในเมืองมีที่ปลูกหรอแล้ว ก็มักจะมีคนถามว่าผักที่ปลูกในเมืองปลอดสารจริงหรอ เพราะเมืองมีแต่มลพิษ โดยเฉพาะมลพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในดิน


/data/content/24758/cms/e_clnoqtxz2458.jpg


        ในประเทศไทยยังไม่ค่อยมีใครศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนัก แต่ในต่างประเทศค่อนข้างให้ความสำคัญกับการปนเปื้อนสารเคมีในดินที่ใช้ทำเกษตรในเมือง จึงมีหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยที่ให้ความสนใจศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นพิเศษ เช่นมหาวิทยาลัย Cornell University ซึ่งได้ทำศึกษาสารตกค้างพวก lead cadmium และ barium ในดินและในผักที่ปลูก ซึ่งความจริงได้เคยเขียนตัวอย่างผลการทดลองไปแล้วครั้งหนึ่ง


       คราวนี้อยากจะนำเสนอวิธีการปลูกผักให้สุขภาพดีทั้งคนทั้งผักที่ทางมหาวิทยาลัยได้แนะนำไว้มากว่า เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่นักปลูกผักในเมืองควรให้ความสำคัญ เพื่อให้ได้อาหารและสุขภาพที่ดีสมดั่งความตั้งใจ โดยที่ไม่ต้องมัวแต่วิตกกังวลว่าดินหรือผักจะปนเปื้อนสารพิษ จนไม่ยอมลงมือปลูกผักในเมืองกัน


       ข้อแนะนำสำหรับการทำสวนผักสุขภาพดี หรือ Healthy Gardening มีดังนี้


1.   ทำแปลงปลูกใหม่ให้ลึกพอสำหรับรากพืชที่ปลูก และปรับปรุงดินใหม่ใส่ลงไป ดูวิธีการปรับปรุงดินปลูกผักในเมืองได้ที่นี่


2.   พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ไม้อัดแปรรูปที่มีการเคลือบน้ำยา หรือไม้ทาสีที่มีสารเคมีปนเปื้อน/data/content/24758/cms/e_cfgimopryz49.jpg


3.    ดูแลรักษาและบำรุงดินให้มีคุณภาพดี ให้มีค่า PH ที่เป็นกลาง อย่างสม่ำเสมอ เพราะจากงานวิจัยเขาพบว่าถึงแม้ว่าดินจะมีสารปนเปื้อน แต่ถ้าบำรุงดินให้มีคุณภาพดีแล้ว พืชก็จะไม่ดูดเอาสารปนเปื้อนเข้าไป


4.   ให้ปุ๋ยหมัก และคลุมหน้าดินอยู่เสมอ และถ้าเป็นไปได้ควรทำทางเดินให้เป็นหินหรือไม้ แทนดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินเลอะเทอะ


5.   หากคุณทำสวนกับเด็กๆ ควรดูแลเด็กอย่างดี ไม่ให้เด็กนำดินเข้าปาก


6.   ควรเก็บดินไว้ในบริเวณสวน ไม่ควรนำดินเข้ามาเก็บในบ้าน นอกจากนี้ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ทำสวนและผักที่เก็บจากแปลง ให้สะอาดปราศดินก่อนนำเข้าบ้าน


7.   ล้างมือให้สะอาดหลังทำสวนทุกครั้ง


8.    ล้างผักให้สะอาดก่อนบริโภค โดยเฉพาะพวกผักใบ และผักหัว ซึ่งมักจะมีดินติดอยู่ หากเป็นไปได้พวกผักหัว เช่นหัวไชเท้า ก็แนะนำให้ปอกเปลือกออกก่อน


รู้แล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะ


 


 


       ที่มา: โครงการสวนผักคนเมือง


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code