ปลุกกระแสสังคม รู้เท่าทัน โกง ผ่านสื่อ ภาพยนตร์สั้น "เล่าเรื่องโกง 2"

featured

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ชวนชมหนังสั้น 6 เรื่อง โดย 6 ผู้กำกับมืออาชีพ สร้างจากบทประพันธ์ในหนังสือรหัสลับคอร์รัปชัน เผยฉายฟรี! แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ หวังปลุกและปลูกจิตสำนักคนไทยรู้เท่าทันการโกง โดยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน กล่าวว่า ผ่านมา องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (TI) ได้จัดลำดับดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย พบว่ามีการทุจริตหรือมีค่าคะแนนในเรื่องความโปร่งใสที่ต่ำมาก ได้ 35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 102 (เดิมอันดับที่ 88) จากการจัดอันดับทั้งหมด 177 ประเทศทั่วโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/2Bq7DP

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ