ปลอด ‘แอลกอฮอล์’ ในงานบุญ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปลอด 'แอลกอฮอล์' ในงานบุญ thaihealth


ชาวเกาะวิหารร่วมใจรณรงค์-เร่งต่อยอด 'ปลอดแอลกอฮอล์' ในงานบุญ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายสมหมาย ศุกรวัติ ผู้ใหญ่บ้านเกาะวิหาร ม.5, นายปรีชา กาฬแก้ว ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพลา และชาวบ้านกว่า 150 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม เลิก-ละเหล้าเข้าพรรษา เพื่อลดรายจ่ายและปัญหาภายในครอบครัวและชุมชน ภายใต้โครงการงานบุญงานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการรณรงค์เพื่อให้ชาวบ้านร่วมกัน เลิกเหล้า เข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน จนถึงเทศกาลงานชักพระ ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


นายสมหมาย กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลชุมชนพบชาวบ้านสูญเสียรายได้ ในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากทีเดียว โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 3,500 บาทต่อเดือน หากคิด 1 ปี สูญเสียรายได้ 42,000 บาท ถ้าเราลดเหล้าได้ก็จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพที่ดีขึ้น จะสามารถนำรายได้ที่หมดไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำไปใช้จ่ายในครัวเรือนได้ดีทีเดียว ซึ่งต่อไปการรณรงค์ การงด ละ เลิก แอลกอฮอล์นั้น เราจะคุยกับ เจ้าภาพงานศพ งานบุญ ไม่ซื้อเหล้ามาเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน


จากข้อมูลที่ได้สำรวจ งานศพทุกครั้งที่ผ่านมา เจ้าภาพจะสูญเสียรายจ่ายไม่ต่ำกว่า 25,000-30,000 บาท ส่วนงานบวช 50,000-80,000 บาท ข้อมูลนี้ เฉพาะ 1 งาน ซึ่งถ้าเจ้าภาพทำได้ ก็จะสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนี้ออกไปแล้วนำเงินไปใช้จ่ายในสิ่งที่ดี ที่สำคัญปัญหาภายในครอบครัวและในชุมชนก็จะลดลงและชุมชนก็จะอยู่อย่างมี ความสงบสุขได้ นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้ตั้งกติกาของชุมชนที่นี่ว่า "เราจะร่วมเลิกแอลกอฮอล์ ทุกงาน" เช่น งานกฐิน งานวันสารทเดือน 10 งานเข้าพรรษา และออกพรรษา งานสรงน้ำ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code