ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน

ที่มา : ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน thaihealth


แถลงข่าวเปิดผลงานวิชาการ "ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน" ภายใต้โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และภาคีเครือข่าย


นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (กลาง) หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวผลงานวิชาการ "ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน" โดยมีผู้จัดงานร่วมเปิดงานและให้การต้อนรับ ได้แก่ เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ (ที่สามจากขวา) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4 สสส.) สุดใจ พรหมเกิด (ที่สามจากซ้าย) ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ระพีพรรณ พัฒนาเวช (ที่สองจากซ้าย) บรรณาธิการหนังสืออิสระและผู้จัดการโครงการฯ เกื้อกมล นิยม (ซ้าย) บรรณาธิการสำนักพิมพ์สานอักษรและนักวิชาการโครงการฯ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ รองศาสตราจารย์ พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ (ที่สองจากขวา) ภายใต้โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย ดำเนินงานโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และภาคีเครือข่าย เพื่อนำเสนอผลจากการศึกษาพัฒนาการทางภาษาและการเรียนรู้การอ่านในเด็กวัย 3-7 ปี พร้อมนำเสนอตัวอย่างและคุณลักษณะหนังสือหัดอ่านหรือ Leveled books ที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

Shares:
QR Code :
QR Code