ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ที่มา : ลดพุง ลดโรค

แฟ้มภาพ

               การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง สามารถป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ โดยทั่วไปแล้วจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

1. สุขภาพแข็งแรง

2. การเจริญเติบโตในวัยเด็กจะดี ทำให้สูงขึ้น

3. ชีพจรลดลง

4. ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น

5. ความดันโลหิตลดลง

6. ป้องกันโรคเบาหวานได้

7. เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้น โอกาสจถูกอุดตันน้อยลง

8. ลดระดับไขมันในเส้นเลือด

9. เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น ความคิดแจ่มใส

10. สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น

11. ลดและแก้ความเครียด และซึมเศร้าได้

12. ออกซิเจนไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายและจิตใจ

13. ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีขึ้น

14. ทำให้หลับสนิทและหลับนาน

15. กรณีต้องลดน้ำหนัก ควรควบคุมอาหารไปด้วยจะช่วยได้มากขึ้น

16. เมื่อออกกำลังกายติดต่อกันประมาณ 15 – 20 นาทีขึ้นไป ร่างกายจะหลั่งสาร Endorphins ออกมา ทำให้จิตใจสบาย

Shares:
QR Code :
QR Code