ประโยชน์ของปลา

ท่ีมา : บทความเรื่อง กินปลาเป็นตัว หรือ กินน้ำมันปลา เป็นเม็ด หมอชาวบ้าน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ประโยชน์ของปลา thaihealth


ถ้านึกถึงอาหารเพื่อสุขภาพ เชื่อว่าหนึ่งในนั้นต้องมี "ปลา" เป็นตัวชูโรง เพราะปลามีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หากถามว่าคุณค่าทางอาหารของปลามีอะไรบ้าง เราคงนึกถึงโปรตีนเป็นอย่างแรก เพราะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ก็ต้องคู่กับโปรตีนอยู่แล้ว แต่ปลามีคุณสมบัติเฉพาะตัวมากกว่านั้นและการกินปลาช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดโอกาสเป็นอัมพาต โดยเฉพาะในผู้หญิง และลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


ประโยชน์ของการกินปลา


1. กินปลาลดโอกาสเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง


2. การกินปลาลดโอกาสหัวใจล้มเหลว


3.การกินปลาช่วยลดโอกาสเป็นอัมพาต


4. การกินปลาช่วยลดโอกาสอัมพาตในผู้หญิง


5. การกินปลาลดโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก


 

Shares:
QR Code :
QR Code